ارزيابي اقليم گردشگري ايستگاه هاي منتخب منطقه آذربايجان بااستفاده ازشاخص هاي اقليم گردشگري tci وبيکر

ارزيابي اقليم گردشگري ايستگاه هاي منتخب منطقه آذربايجان بااستفاده ازشاخص هاي اقليم گردشگري tci وبيکر

… دانلود …

ارزيابي اقليم گردشگري ايستگاه هاي منتخب منطقه آذربايجان بااستفاده ازشاخص هاي اقليم گردشگري tci وبيکر دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي اقليم گردشگري ايستگاه هاي منتخب منطقه آذربايجان بااستفاده ازشاخص هاي اقليم گردشگري tci وبيکر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي اقليم گردشگري ايستگاه هاي منتخب منطقه آذربايجان بااستفاده ازشاخص هاي اقليم گردشگري tci وبيکر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي اقليم گردشگري ايستگاه هاي منتخب منطقه آذربايجان بااستفاده ازشاخص هاي اقليم گردشگري tci وبيکر :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این پژوهش سعی گردیده شده است که با استفاده از دو شاخص بیوکلیمایی TCI و بیکر به ارزیابی اقلیم گردشگری ایستگاه های منتخب منطقه آذربایجان بپردازیم. به این منظور از داده های هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک تبریز، ارومیه، اردبیل، جلفا، مراغه، تکاب، مهاباد، پارس آباد و مشکین شهر بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از خروجی شاخص TCI نشان می دهد در ایستگاه های تبریز، ارومیه، اردبیل، تکاب، مراغه و مشکین شهر 2 ماه از سال شرایط ایده آل را از نظر اقلیم گردشگری را داشته و در دو ایستگاه اردبیل و مشکین شهر 4 ماه از سال شرایط نامناسب را دارند و دو ایستگاه تبریز و مراغه با 2 ماه ایده آل و 4 ماه عالی بهترین وضعیت اقلیم گردشگری را در بین سایر ایستگاه های مورد مطالعه دارا هستند. همچنین نتایج حاصل از شاخص روزانه بیکر نشان می دهد که در بین ایستگاه های مورد مطالعه، ایستگاه اردبیل با 6 ماه مطبوع بیشترین ماه های مناسب اقلیمی را داشته اما از طرف دیگر در دو ایستگاه اردبیل و پارس آباد 3 ماه از سال شرایط نامطبوع به ترتیب سرد و گرم وجود دارد که نسبت به سایر ایستگاه ها شرایط نامناسب بیشتری را دارا هستند، در بین این ایستگاه ها تبریز و وتکاب بدون شرایط نامطبوع سرد و گرم بوده ، شرایط اقلیمی مساعدی را در اکثر ماه ها دارند. همچنین نتایج حاصل از شاخص شبانه بیکر نشان می دهد دو ایستگاه ارومیه و جلفا با 7 ماه خنک و 5 ماه شرایط ملایم و مطبوع بهترین شرایط اقلیم گردشگری شبانه را دارند. از نتایج هر دو شاخص این گونه بر می آید که شهرهای تبریز، تکاب و ارومیه بهترین شرایط اقلیمی برای گردشگری در میان شهرهای منتخب منطقه آذربایجان را دارند

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

تعيين اثربخشي آموزش روش هاي معماهاي زندگي واقعي و شفاف سازي ارزش ها بر انتظارات هيجاني و تصميم گيري اخلاقي دختران نوجوان

تعيين اثربخشي آموزش روش هاي معماهاي زندگي واقعي و شفاف سازي ارزش ها بر انتظارات هيجاني و تصميم گيري اخلاقي دختران نوجوان

… دانلود …

تعيين اثربخشي آموزش روش هاي معماهاي زندگي واقعي و شفاف سازي ارزش ها بر انتظارات هيجاني و تصميم گيري اخلاقي دختران نوجوان دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعيين اثربخشي آموزش روش هاي معماهاي زندگي واقعي و شفاف سازي ارزش ها بر انتظارات هيجاني و تصميم گيري اخلاقي دختران نوجوان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعيين اثربخشي آموزش روش هاي معماهاي زندگي واقعي و شفاف سازي ارزش ها بر انتظارات هيجاني و تصميم گيري اخلاقي دختران نوجوان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعيين اثربخشي آموزش روش هاي معماهاي زندگي واقعي و شفاف سازي ارزش ها بر انتظارات هيجاني و تصميم گيري اخلاقي دختران نوجوان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زن و جامعه (جامعه شناسي زنان)

تعداد صفحات : 24

این تحقیق، با هدف بررسی اثربخشی آموزش روش های معماهای زندگی واقعی و شفاف سازی ارزش ها بر تصمیم گیری اخلاقی و انتظارات هیجانی دختران نوجوان صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر یاسوج در سال تحصیلی 1392-1393 تشکیل می دادند. گروه نمونه شامل 90 دانش آموز دختر بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه (30) نفری جایگزین شدند. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی (پیش آزمون- پس آزمون) با گروه کنترل بود. همه گروه ها سناریوهای انتظارات هیجانی و تصمیم گیری اخلاقی ((Malti & Keller, 2011، را به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. گروه های آزمایش به طور مجزا 8 جلسه 70 دقیقه ای تحت آموزش به کمک روش های معماهای زندگی واقعی و شفاف سازی ارزش ها قرار گرفتند و گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA) حاکی از این است که مقدار F چند متغیری (6.65) در سطح (p<0.000) معنی دار می باشد. لذا می توان گفت که: روش های آزمایشی (آموزش معماهای زندگی واقعی و شفاف سازی ارزش ها) با کنترل اثر پیش آزمون، بر متغیرهای وابسته (سبک انتظارات هیجانی و تصمیم گیری اخلاقی) موثر بودند.

كلید واژه: معماهای زندگی واقعی، شفاف سازی ارزش ها، انتظارات هیجانی و تصمیم گیری اخلاقی

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

مقاله باززايي مستقيم از ريزنمونه گره کوتيلدوني درگياه دارويي گل ميموني بياباني( scrophulariadeserti)

 مقاله باززايي مستقيم از ريزنمونه گره کوتيلدوني درگياه دارويي گل ميموني بياباني( scrophulariadeserti)

… دانلود …

مقاله باززايي مستقيم از ريزنمونه گره کوتيلدوني درگياه دارويي گل ميموني بياباني( scrophulariadeserti) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله باززايي مستقيم از ريزنمونه گره کوتيلدوني درگياه دارويي گل ميموني بياباني( scrophulariadeserti) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله باززايي مستقيم از ريزنمونه گره کوتيلدوني درگياه دارويي گل ميموني بياباني( scrophulariadeserti)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله باززايي مستقيم از ريزنمونه گره کوتيلدوني درگياه دارويي گل ميموني بياباني( scrophulariadeserti) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
راحله ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
مراد جعفری – به ترتیب استادیار و دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
مرتضی قدیم زاده – به ترتیب استادیار و دانشیار گروه اصلاح و بیو تکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
معصومه عموزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:
پیش تیمار بذر با غلظت های مختلف TDZ (ا0،0/5،1،1/5mg/l) و سربرداری گیاهچه های کوتیلدونی منجر به القا جوانه های نابجا و اندام زایی مستقیم در scrophularia deserti گردید. بین سطوح مختلف TDZ و BAP از نظر میانگین جوانه های القاء شده اختلاف معنی داری آماری (0/01>p) وجودداشت. بیشترین تعداد جوانه های القا شده در غلظت 0/5mg.l TDZ یا 0/25mg.l BAP مشاهده گردید. گیاهچه های ریشه دار شده به طور موفقیت آمیز و با قابلیت زندهمانی 100% در شرایط گلخانه ای سازگار شدند و تغییرات مورفولوژی محسوسی در آنها مشاهده نگردید.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

مدل سه عاملي فاما و فرنچ و ريسک نقدشوندگي: شواهدي از بازار بورس اوراق بهادار تهران

مدل سه عاملي فاما و فرنچ و ريسک نقدشوندگي: شواهدي از بازار بورس اوراق بهادار تهران

… دانلود …

مدل سه عاملي فاما و فرنچ و ريسک نقدشوندگي: شواهدي از بازار بورس اوراق بهادار تهران دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدل سه عاملي فاما و فرنچ و ريسک نقدشوندگي: شواهدي از بازار بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مدل سه عاملي فاما و فرنچ و ريسک نقدشوندگي: شواهدي از بازار بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مدل سه عاملي فاما و فرنچ و ريسک نقدشوندگي: شواهدي از بازار بورس اوراق بهادار تهران :

سال انتشار : 1391

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش سرمايه گذاري

تعداد صفحات : 20

یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس، بازده سهام می باشد. بازده سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است و بیشتر سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها از آن استفاده می نمایند. مطالعات زیادی در مورد رابطه بین ریسک و بازده انجام شده است. در این میان مدل سه عاملی فاما و فرنچ در زمره مهمترین مدل های ارائه شده قرار دارد. در پژوهش حاضر به بررسی مدل سه عاملی فاما و فرنچ بعلاوه معیار ریسک نقدشوندگی بازار پاستور و استامبا (2003) و مقایسه آن با مدل سه عاملی فاما و فرنچ می پردازیم. بر خلاف عمده مطالعات گذشته، در مدل چهار عاملی بتای بازار متغیر و عاملی از اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار است. داده های سری زمانی به صورت ماهانه برای سال های 1380 تا 1389 از شرکت های نمونه بازار بورس و اوراق بهادار تهران جمع آوری شده و توسط نرم افزار Eviews به روش داده های ترکیبی (تابلویی) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از معنی داری اثرات مازاد بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و عدم معنی داری عامل نقدشوندگی بازار است. بتای بازار نیز تنها تابعی از متغیر اندازه می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد عامل نقدشوندگی بازار پاستور و استامبا و بکارگیری بتای بازار متغیر سبب افزایش قدرت تبیین مدل سه عاملی فاما و فرنچ می شود.

كلید واژه: مدل سه عاملی فاما و فرنچ، عامل ریسک نقدشوندگی بازار پاستور و استامبا، بتای بازار متغیر

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

مقاله بررسي همبستگي پلي مورفيسم rs744166 در ژن stat3 با بيماري مالتيپل اسکلروزيس در جمعيت خراسان شمالي

 مقاله بررسي همبستگي پلي مورفيسم rs744166 در ژن stat3 با بيماري مالتيپل اسکلروزيس در جمعيت خراسان شمالي

… دانلود …

مقاله بررسي همبستگي پلي مورفيسم rs744166 در ژن stat3 با بيماري مالتيپل اسکلروزيس در جمعيت خراسان شمالي دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي همبستگي پلي مورفيسم rs744166 در ژن stat3 با بيماري مالتيپل اسکلروزيس در جمعيت خراسان شمالي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي همبستگي پلي مورفيسم rs744166 در ژن stat3 با بيماري مالتيپل اسکلروزيس در جمعيت خراسان شمالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي همبستگي پلي مورفيسم rs744166 در ژن stat3 با بيماري مالتيپل اسکلروزيس در جمعيت خراسان شمالي :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: 2
نویسنده(ها):
رویا رافع شیخی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، ایران
عباس نیک روش – گروه علوم مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه پزشکی خراسان شمالی، ایران
ناهید رخشی – گروه علوم مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه پزشکی خراسان شمالی، ایران
حسین کمال الدینی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، ایران

چکیده:
مقدمه: بیماری مالتیپل اسکلروزیسMSیک بیماری خود ایمنی تخریب کننده غلاف میلین سیستم عصبی مرکزیCNS با سبب شناسی ناشناخته است. میزان شیوع این بیماری در قسمتهای مختلف دنیا متفاوت است. متاسفانه در طی سالهای اخیر نرخ ابتلا به این بیماری در ایران و سایر نقاط جهان به شدت در حال افزایش است. اخیرا مطالعات گسترده ژنوم پیشنهاد میکند که ژن انتقال دهنده سیگنال و فعال کننده رونویسیSTAT3 یک ژن مستعد کننده ابتلا به مالتیپل اسکلروزیس استSTAT3 روی کروموزوم 17q21.1قرار دارد و فاکتور رونویسی را کد میکند که در مسیرهای بیوشیمیایی متعددی مانند: مسیرJAK-STATآپوپتوزیس، تمایزTh17تکثیر سلولی، آنژیوژنزیس نقش دارد مواد وروشها: پس از مطالعات اپیدمیولوژیک و کسب رضایت نامه از افراد نمونههای خون محیطی 95 بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و 96 فرد سالم جمع آوری شدندDNAژنومیک آنها استخراج گردید و با استفاده از تکنیکPCR-RFLPژنوتیپ در اسنیپ rs744166تعیین شد. دادههای حاصل به روش SPSS(Portable IBM SPSS statistics v19 مورد آنالیز آماری قرار گرفت هدف: با توجه به ضرورت و اهمیت مطالعه بیماریMS همبستگی پلیمورفیسمrs744166در ژنSTAT3 با بیماریMS در جمعیت خراسان شمالی مورد مورد بررسی قرار گرفت نتیجه: در آنالیز آماری اسنیپrs 744166که در اولین اینترون از ژنSTAT3قرار دارد تفاوت معنی داری بین بیماران مورد مطالعه در مقایسه با افراد سالم مشاهده نشد.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

مقاله Assessment of efficient of organic and inorganic sorbent materials to remove nitration forms

 مقاله Assessment of efficient of organic and inorganic sorbent materials to remove nitration forms

… دانلود …

مقاله Assessment of efficient of organic and inorganic sorbent materials to remove nitration forms دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Assessment of efficient of organic and inorganic sorbent materials to remove nitration forms کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Assessment of efficient of organic and inorganic sorbent materials to remove nitration forms،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Assessment of efficient of organic and inorganic sorbent materials to remove nitration forms :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
تعداد صفحات: 2
نویسنده(ها):
Z Balochestani – Ms.c , student, Department of Soil science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University- Khorasgan branch
P Najafi – Associate Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Islamic Azad University- Khorasgan branch
H Tabatabaei – Associate Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Islamic Azad University- Khorasgan branch

چکیده:

INTRODUCTION: In general, an adsorbent can be termed as a low cost adsorbent if it requires little processing, is abundant nature or is a by-product. Dry rice husk contains 70-80% of organic matter (lignin, cellulose, etc.) and the reminder consists of silica, which is present in the cellular membrane (Khan et al., 2004). Whereas, the CEC is a characteristic property of expandable clay minerals such as vermiculate for treatment processing (Steudel et al., 2009).MATERIALS AND METHODS: This research was done in khoradgan’s farm under Olive cultured with heavy texture. An experiment plan with 2 treatments of Clay pot included Vermiculite and rice husk and two soil treatments in 4 replications that irrigated by Zob-Ahan wastewater in 12 events. All analyses were done at 2 stages by APHA (1995). The pH and EC of soil were 7.6 and 4.1 dS/m. also, pH of wastewater were 8.5 and 1.6 dS/m with high concentration of anions especially NO3-(82.5 Mg /Kg).RESULTS AND DISCUSSION: The increase of concentration of total-N happened (about 5.78 times) in vermiculate than rice husk in contrast to decreasing it in soil treatments. The N-NO3- declined about 441-541 units in soil than an increase of 139-143 units by rice husk and vermiculate absorption .whereas, the concentration of absorbed N-NH4+ showed an increase about 63.22 and 10.69 unites by rice husk and vermiculite, respectively. Overall, rice husk is more efficient to removal N-NH4+ than vermiculite to eliminate of N-NO3- from industrial wastewater whit acidic pH.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

مقاله اثر داروي گياهي آيمود برتوليد نيتريک اکسايد در سلولهاي ميکروگلياي ملتهب

 مقاله اثر داروي گياهي آيمود برتوليد نيتريک اکسايد در سلولهاي ميکروگلياي ملتهب

… دانلود …

مقاله اثر داروي گياهي آيمود برتوليد نيتريک اکسايد در سلولهاي ميکروگلياي ملتهب دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر داروي گياهي آيمود برتوليد نيتريک اکسايد در سلولهاي ميکروگلياي ملتهب کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر داروي گياهي آيمود برتوليد نيتريک اکسايد در سلولهاي ميکروگلياي ملتهب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر داروي گياهي آيمود برتوليد نيتريک اکسايد در سلولهاي ميکروگلياي ملتهب :

مقدمه

سلولهای میکروگلیا، سلولهای ایمنی مستقر در سیستم عصبی مرکزی هستند که وظیفه تنظیم ایمنی طبیعی و دخالت در پاسخهای ایمنی سیستم عصبی مرکزی را بر عهده دارند. در مغز بالغ سالم میکروگلیا در حالت استراحت دیده می شود که با خصوصیاتی چون جسم سلولی کوچک، استطاله های منشعب وبیان کم آنتی ژنهای

سطحی همراه است. در پاسخ به آسیب مغز، ایسکمی و محرکهای التهابی چون سیگنالهای میکروبی، پروتئینهای پاتولوژیکی، ATP خارج سلولی و فاکتورهای سرمی، سلوهای میکروگلیا فنوتیپ فعال به خود گرفته، قادر به تکثیر، سنتز نیتریک اکساید((NO، مهاجرت به محل آسیب دیده، فاگوسیتوز بقایای سلولی و ترشح فاکتورهای قابل

242

مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 3، 1392

انتشار همچون سیتوکین ها، کموکاین ها، فاکتورهای تروفیک و میانجیگرهای التهابی اسید چرب مثل آراشیدونیک اسید، پروستاگلاندین های D2، E2 و F2،

فاکتور فعال کننده پلاکتها، ترومبوکسان B2 و لوکوتری ان

B4 می باشند .(3)

بسیاری از عوامل محرك سلولهای میکروگلیا و همچنین دسته وسیعی از آسیبهای نورولوژیکی و بیماریها با القای
iNOS و تولید NO مرتبط است(.(3 القای iNOS

درسلولهای میکروگلیا، توسط اندوتوکسین LPS مشتق شده از دیواره باکتریهای گرم منفی که به عنوان اولین عامل محرك قوی سلولهای میکروگلیا در مقالات علمی مطرح شد و نیزتوسط سیتوکین های معینی همچون اینترفرون گاما((INF-، فاکتور نکروز تومور آلفا((TNF- یا اینترلوکین یک آلفا (IL-1) که از طریق گیرنده های مشخصی در غشای پلاسمایی عمل می کنند، صورت می پذیرد 3) و .(4 همچون سایر سلوهای میلوئید، سلولهای میکروگلیا با آزاد کردن مقدار زیادی از سیتوکین ها، کموکاین ها، گونه های فعال اکسیژن((ROS، پروتئازها و نیتریک اکساید((NO به LPS پاسخ می دهند. این اثرات از طریق رسپتورهای TLR4، عضوی از خانواده TLR

میانجیگری می شود 3) و .(9 به نظر می رسد آنزیم iNOS

که وظیفه سنتز NO در سلولهای میکروگلیا را عهده دار است، طی پاسخهای التهابی توسط فاکتور نسخه برداری

NF-B تنظیم می شود. اتصال LPS به رسپتور خود منجر به تخریب و آزاد شدن سریع مهار کننده این فاکتور یعنی

IB شده، و انتقال NF-B به داخل هسته منجر به تنظیم بیان بسیاری از ژنهای درگیر در فرایند التهاب از جمله

iNOS می شود. نیتریک اکساید سنتز شده در نتیجه فعالیت این آنزیم به عنوان یک رادیکال آزاد قوی و با عملکرد یک پیامبر ثانویه مهم باعث پیشبرد وقایع التهابی می شود(.(8
نیتریک اکساید ضمن اینکه به عنوان یک گشاد کننده عروق و نیز یک نوروترانسمیتر می باشد، در غلظتهای بالاتر با تشکیل پراکسی نیتریت و نیتروزیل دار کردن

پیامبر های سیگنال سلولی در تنظیم روند التهاب مؤثر است .(7) بنابراین ضمن اینکه NO دارای نقش فیزیولوژیکی در سیگنال سلولی نورونی است، اماسنتز بیش از حد آن باعث ایجاد بیماریهای نورودژنراتیو می شود

.(14)

داروی نوظهور آیمود با منشاء گیاهی، ترکیبی از سلنیوم، کاروتن و فلاونوئیدهاست. با توجه به اثرات این دارو در کاهش میزان فاکتور نکروز تومور آلفا (TNF-)، اینترفرون گاما (INF-) و اینترلوکین 2) (IL-2)2 و (11، بررسی اثرات این دارو در کنترل میزان نیتریک اکساید تولید شده توسط سلولهای ملتهب میکروگلیا، می تواند نتایج رضایت بخشی به همراه داشته باشد.

مواد و روشها

کشت سلولهای میکروگلیا: در کشت سلولهای میکروگلیا از روش (5) Giulian & Baker استفاده گردید. کشت پرایمری سلولهای میکروگلیا با استفاده ازمغز موشهای صحرایی نوزاد 1 تا 4 روزه نژاد wistar انجام گردید. ابتدا پرده مننژ ازبافت کورتکس جدا شد و پس از خرد کردن سلولها به روش مکانیکی، سوسپانسیون سلولی حاصل به نسبت یک نیمکره در هر فلاسک (فلاسکهای 25cm2، (Nunc، داخل محیط کشت Dulbecco’s ) DMEM ( Modified Eagle’s Medium حاوی 10 درصد ) FCS (Fetal Calf Serum قرار داده شد. سپس فلاسکها به مدت دو هفته در انکوباتور با دمای 37 درجه سانتی گراد و رطوبت مناسب و نیز میزان 5 درصد CO2 قرار گرفتند. در فواصل 5 روز، محیط رویی سلولها حذف و توسط محیط کشت سرم دار جدید جایگزین گردید. پس از گذشت حدود 10تا 14 روز از زمان کشت، انواع مختلفی از سلولهای عصبی شامل نورونها و گلیاها (آستروسیت ها، الیگودندروسیت ها و میکروگلیا) درسطح فلاسک قابل رویت بودند )(1)شکل .(1

243

تیمار سلولها توسط LPS
مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 3، 1392

شکل -1 سلولهای میکروگلیا با جسم سلولی گرد و شفاف که بر سطح

سلولهای آستروسیت نوع اول قرار گرفته اند. (میکروسکوپ فاز

کنتراست، بزرگنمایی (200

شکل-2 سلولهای میکروگلیا یک هفته پس از کشت میکروسکوپ فاز کنتراست، بزرگنمایی 200

خالص سازی سلولهای میکروگلیا: جداسازی این سلولها بر اساس قدرت چسبندگی به سطح بستر است. با توجه به اینکه از میان سلولهای گلیا، سلولهای میکروگلیا دارای قدرت چسبندگی بالاتری هستند((16، لذا در مواجهه با تریپسین همچنان متصل به کف بستر باقی می مانند در صورتی که سایر سلولهای گلیا ( آستروسیت ها و الیگودندروسیت ها) به صورت یک صفحه جدا می گردند.

در این روش ابتدا سطح فلاسک توسط بافر هنکس شستشو داده شد و سپس به نسبت 1 به 4 محیط کشت
DMEM و تریپسین 0/25 درصد (16) استریل به فلاسکها

اضافه گردید و به مدت 30 دقیقه در انکوباتور قرار داده شد.

پس از این مدت سلولهای دیگر به شکل ورقه ای از کف فلاسک جدا می گردند که این ورقه سلولی حاوی آستروسیت ها و الیگودندروسیت ها می باشد. در حالی که سلولهای میکروگلیا همچنان به سطح فلاسک چسبیده باقی می مانند(.(1 برای جدا کردن سلولهای میکروگلیا از سطح فلاسک، از Cell scrapper استفاده گردید. پس از رنگ آمیزی و شمارش ( حدود 10000 سلول در هر ول)،

سلولهای میکروگلیا داخل پلیتهای 96 تایی کشت داده شده و به مدت 24ساعت داخل انکوباتور انکوبه شدند.

و داروی آیمود: برای تیمار

سلولها از محلول ) LPS تهیه شده از شرکت دارویی سیگما) با غلظت 1g / ml در محیط کشت DMEM
استفاده گردید. پس از تهیه رقتهای مورد نیاز – 1/2000) (1/50 از داروی آیمود (با استفاده از آیمود و محیط کشت

(DMEM، جهت فعال سازی سلولها ازLPS استفاده گردید و سپس تیمارآنها توسط داروی آیمود صورت گرفت.

اندازه گیری میزان نیتریک اکساید: پلیتهای 96 تایی حاوی سلولهای میکروگلیا پس از تیمار به مدت 24 و 48
ساعت در انکوباتور قرار گرفتند و پس از گذشت این مدت، از انکوباتور خارج گردیده، ابتدا حدود 60
ماکرولیتر از سوپ سلولی از پلیتهای مذکور خارج و به ویالهای 1/5ml منتقل گردید و پس از سانتریفیوژ به مدت

10 دقیقه و دور 1500RPM، حدود 50l از آن داخل پلیتهای 96 تایی دیگری انتقال داده شدند. سپس حدود l

50 معرف Griss (تهیه شده از شرکت دارویی سیگما) به هر ول اضافه گردید و میزان جذب توسط دستگاه الایزا ریدر((Microplate reader labsystem multiscan و در طول موج (16 ) 540 nm مورد بررسی قرار گرفت.

244

مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 3، 1392

شکل-3 سلولهای میکروگلیا پس از حذف سایر سلولها با استفاده از روش آنزیمی
میکروسکوپ فاز کنتراست، بزرگنمایی 200

شکل-5 تست MTT سلولهای میکروگلیا در حضور LPS و

محیط کشت DMEM پس از 48 ساعت میکروسکوپ فاز کنتراست، بزرگنمایی 200

شکل -7 سلولهای میکروگلیا تیمار شده باLPS و رقت 1/1500 آیمود پس از 48 ساعت میکروسکوپ فاز کنتراست، بزرگنمایی 200

245

شکل-4 اثر (1g / ml )LPS بر سلولهای میکروگلیا میکروسکوپ فاز کنتراست، بزرگنمایی 200

شکل-6 سلولهای میکروگلیا تیمار شده با LPS و رقت1/50 آیمود
میکروسکوپ فاز کنتراست، بزرگنمایی 200

شکل -8 سلولهای میکروگلیا تیمار شده

با LPS ورقت 1/2000 آیمود پس از 48 ساعت میکروسکوپ فاز کنتراست، بزرگنمایی 200

مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 26، شماره 3، 1392

شکل -9 تست MTT سلولهای میکروگلیا در حضورLPS شکل -10 تست MTT سلولهای میکروگلیا در محیط
و رقت 1/2000 آیمود پس از 48 ساعت کشت DMEM و FCS پس از 48 ساعت
میکروسکوپ فاز کنتراست، بزرگنمایی 200 میکروسکوپ فاز کنتراست، بزرگنمایی 200

اشتراک‌گذاری:

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

مقاله Improving Power Sharing and Reduction Circulating Current in Parallel Inverters of Isolated Microgrids

 مقاله Improving Power Sharing and Reduction Circulating Current in Parallel Inverters of Isolated Microgrids

… دانلود …

مقاله Improving Power Sharing and Reduction Circulating Current in Parallel Inverters of Isolated Microgrids دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Improving Power Sharing and Reduction Circulating Current in Parallel Inverters of Isolated Microgrids کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Improving Power Sharing and Reduction Circulating Current in Parallel Inverters of Isolated Microgrids،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Improving Power Sharing and Reduction Circulating Current in Parallel Inverters of Isolated Microgrids :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس شبکه های هوشمند 92 در حوزه انرژی
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
A. Khodadoost – Electrical Engineering Dept.Amirkabir University of Technology Tehran, Iran
A. Tavakoli – Electrical Engineering Dept.Amirkabir University of Technology Tehran, Iran
G.B. Gharehpetian – Electrical Engineering Dept.Amirkabir University of Technology Tehran, Iran
M. Seydali Seyf Abad – Electrical Engineering Dept.Amirkabir University of Technology Tehran, Iran

چکیده:

A new control scheme to improve in dynamic response of parallel inverters is proposed in this paper. The conventional droop method is a good choice formanaging microgrid in a decentralized manner. The proposed control technique, based on the droop control method, uses current feedback signal and Power Angle of VSIs. This method is usually applied to achieve good active and reactive power sharing and decreasing circulating current in transient. In this work, a great improvement in transient response is achieved by introducing this new droop for voltage and frequency. Simulation results that validate the proposed controller are provided

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

تاثير نسبت لاغري در خصوصيات باربري و استهلاك انرژي پانل هاي برشي

تاثير نسبت لاغري در خصوصيات باربري و استهلاك انرژي پانل هاي برشي

… دانلود …

تاثير نسبت لاغري در خصوصيات باربري و استهلاك انرژي پانل هاي برشي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير نسبت لاغري در خصوصيات باربري و استهلاك انرژي پانل هاي برشي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير نسبت لاغري در خصوصيات باربري و استهلاك انرژي پانل هاي برشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير نسبت لاغري در خصوصيات باربري و استهلاك انرژي پانل هاي برشي :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (فني و مهندسي مدرس)

تعداد صفحات : 12

تحقیق حاضر با استفاده از روش المان محدود به بررسی كمی و كیفی تاثیر نسبت لاغری و شرایط تكیه گاهی در خصوصیات رفتار غیرخطی و جذب انرژی پانل های برشی فولادی و آلومینیومی می پردازد. صفحات لاغر، بسته به میزان لاغری، تا لحظه وقوع كمانش ظرفیت نسبتا محدودی در ناحیه رفتار خطی دارند و عمده باربری آن ها در ناحیه پس از كمانش صورت می گیرد. در این محدوده از لاغری، ظرفیت باربری می تواند به میزان قابل توجهی كوچكتر از ظرفیت اسمی تسلیم برشی باشد و ورق كمی بعد از وقوع اولین تسلیم به پایان باربری خود می رسد. در صفحات با لاغری متوسط، عمده باربری در محدوده رفتار خطی صورت می گیرد. كمانش و تسلیم تقریبا به طور همزمان اتفاق می افتد و پس از آن، ورق تا حدی به باربری در ناحیه غیرخطی ادامه می دهد. در این محدوده از لاغری، ظرفیت نهایی تا حدی كوچكتر از ظرفیت اسمی تسلیم برشی است. در صفحات با لاغری كم نیز عمده باربری در ناحیه رفتار خطی تا قبل از وقوع اولین تسلیم در ورق صورت می گیرد، لیكن تقریبا همزمان با وقوع كمانش در ورق (در صورت وقوع) سیستم به پایان باربری خود می رسد. در این محدوده از لاغری، ظرفیت نهایی ورق تقریبا با ظرفیت اسمی تسلیم برشی آن برابر است. همچنین در شرایط یكسان بارگذاری، افزایش ضخامت و مدول االاستسیته مصالح بیشترین تاثیر را در افزایش جذب انرژی صفحات دارد، درحالیكه تاثیر تنش تسلیم مصالح و شرایط گیرداری به مراتب كمتر ارزیابی می شود.

كلید واژه: پانل برشی، صفحات، رفتار چرخه ای، روش اجزاء محدود، تحلیل غیرخطی

منتشرشده در دسته‌بندی نشده

رابطه احساس رضايت بدني و کمال گرايي با رفتارهاي تغذيه اي نامطلوب در دانشجويان دختر دانشگاه تبريز

رابطه احساس رضايت بدني و کمال گرايي با رفتارهاي تغذيه اي نامطلوب در دانشجويان دختر دانشگاه تبريز

… دانلود …

رابطه احساس رضايت بدني و کمال گرايي با رفتارهاي تغذيه اي نامطلوب در دانشجويان دختر دانشگاه تبريز دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه احساس رضايت بدني و کمال گرايي با رفتارهاي تغذيه اي نامطلوب در دانشجويان دختر دانشگاه تبريز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه احساس رضايت بدني و کمال گرايي با رفتارهاي تغذيه اي نامطلوب در دانشجويان دختر دانشگاه تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه احساس رضايت بدني و کمال گرايي با رفتارهاي تغذيه اي نامطلوب در دانشجويان دختر دانشگاه تبريز :

سال انتشار : 1391

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات علوم رفتاري

تعداد صفحات : 11

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

كلید واژه: رفتارهای تغذیه ای نامطلوب، رضایت بدنی تصوری، کمال گرایی، نظم و سازمان دهی و ادراک ناهمخوانی بین رفتارهای واقعی و ایده آل ها

منتشرشده در دسته‌بندی نشده