مقاله بررسي نقش ارزش هاي فردي و اخلاق کسب‌وکار بر مسئوليت پذيري اجتماعي شرکتي در بنگاه هاي بخش کشاورزي

مقاله بررسي نقش ارزش هاي فردي و اخلاق کسب‌وکار بر مسئوليت پذيري اجتماعي شرکتي در بنگاه هاي بخش کشاورزي

… دانلود …

مقاله بررسي نقش ارزش هاي فردي و اخلاق کسب‌وکار بر مسئوليت پذيري اجتماعي شرکتي در بنگاه هاي بخش کشاورزي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي نقش ارزش هاي فردي و اخلاق کسب‌وکار بر مسئوليت پذيري اجتماعي شرکتي در بنگاه هاي بخش کشاورزي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي نقش ارزش هاي فردي و اخلاق کسب‌وکار بر مسئوليت پذيري اجتماعي شرکتي در بنگاه هاي بخش کشاورزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي نقش ارزش هاي فردي و اخلاق کسب‌وکار بر مسئوليت پذيري اجتماعي شرکتي در بنگاه هاي بخش کشاورزي :

تعداد صفحات : 17

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اخلاق کسب‌وکار و ارزش‌های فردی مدیران در مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌ها،‌ انجام شد. پژوهش با توجه به نظر کارفرما، در پنج استان‌ کشور شامل کرمانشاه، فارس، زنجان، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد در میان 150 بنگاه بخش کشاورزی به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده اجرا شد. داده‌ها توسط پرسشنامه گردآوری شدند. اعتبار محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان در حوزه اخلاق کسب‌وکار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی تأیید شد. به منظور محاسبه قابلیت اعتماد پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. پس از آن داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن بود که ارزش‌های فردی بر اخلاق کسب‌وکار (0/2=R) و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی (0/12=R) اثر مثبت و معناداری داشت. همچنین، اثر اخلاق کسب‌وکار بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی (0/68=R) مثبت و معنادار بود. بر اساس نتایج، افزایش آموزش‌های اخلاقی در بنگاه‌ها برای مدیران از قبیل برگزاری دوره‌های اخلاق کسب‌وکار، مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی، اخلاق حرفه‌ای و آشنایی با استانداردهای موجود در بخش کشاورزی پیشنهاد شد.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.