مقاله بررسي فعاليت آنتاگونيستي جدايه هاي Bacillus spp. در کنترل بيماري ريشه گرهي گوجه فرنگي

مقاله بررسي فعاليت آنتاگونيستي جدايه هاي Bacillus spp. در کنترل بيماري ريشه گرهي گوجه فرنگي

… دانلود …

مقاله بررسي فعاليت آنتاگونيستي جدايه هاي Bacillus spp. در کنترل بيماري ريشه گرهي گوجه فرنگي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي فعاليت آنتاگونيستي جدايه هاي Bacillus spp. در کنترل بيماري ريشه گرهي گوجه فرنگي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي فعاليت آنتاگونيستي جدايه هاي Bacillus spp. در کنترل بيماري ريشه گرهي گوجه فرنگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي فعاليت آنتاگونيستي جدايه هاي Bacillus spp. در کنترل بيماري ريشه گرهي گوجه فرنگي :

تعداد صفحات : 13

در این بررسی قابلیت آنتاگونیستی یکصد و پنجاه جدایه باکتریایی باسیلوس در مقابل نماتد Meloidogyne javanicaبا آزمون سنجش زیستی ارزیابی شد. تأثیر ترشحات حاصل از سوسپانسیون 108×1 سلول در میلی‌لیتر هر‌یک از جدایه‌ها روی تخم و لارو نماتد ریشه گرهی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار بررسی شد. هشت سویه به‌عنوان جدایه‌های برتر برای مطالعات گلخانه‌های انتخاب شدند که بیشترین درصد مرگ و میر لارو و تفریخ‌نشدن تخم را نشان دادند و نیز از نظر توانایی تولید آنزیم‌های پروتئاز، آلکالین پروتئاز و لیپاز مثبت ارزیابی شدند. بررسی‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی نشان دادند که این سویه‌ها متعلق به گونه‌های B .cereus(Bag2.13، N2.2 و Ch1.2)، B. licheniformis(MA1.3، MA1.7) وFT1.7 ) Bacillus sp.، MD6.5 وMD 1.8) هستند. در بررسی‌های گلخانه‌ای مؤثرترین سویه‌ها، MD6.5 و Bag2.13 هستند.علائم ناشی از بیماری در گیاهان آلوده تیمار‌شده با این سویه‌ها به مقدار چشمگیری کاهش یافت. بررسی همبستگی به‌دست‌آمده بین قابلیت بیوکنترلی جدایه‌ها روی کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه‌فرنگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه نشان داد که همبستگی قابل قبولی به میزان 524/0-,بین ترشحات باکتریایی و درصد تفریخ‌نشدن تخم نماتد M. javanicaدر آزمایشگاه و شاخص گال در گلخانه وجود دارد. این اولین گزارش از کاربرد جدایه‌های باسیلوس بومی در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه‌فرنگی در گلخانه است.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.