مقاله تاثير سايکوسل و نفتالن استيک اسيد بر عملکرد اسانس و پيکره رويشي شمعداني عطري Pelargonium graveolens L.cv Bourbon))

مقاله تاثير سايکوسل و نفتالن استيک اسيد بر عملکرد اسانس و پيکره رويشي شمعداني عطري Pelargonium graveolens L.cv Bourbon))

… دانلود …

مقاله تاثير سايکوسل و نفتالن استيک اسيد بر عملکرد اسانس و پيکره رويشي شمعداني عطري Pelargonium graveolens L.cv Bourbon)) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير سايکوسل و نفتالن استيک اسيد بر عملکرد اسانس و پيکره رويشي شمعداني عطري Pelargonium graveolens L.cv Bourbon)) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير سايکوسل و نفتالن استيک اسيد بر عملکرد اسانس و پيکره رويشي شمعداني عطري Pelargonium graveolens L.cv Bourbon))،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير سايکوسل و نفتالن استيک اسيد بر عملکرد اسانس و پيکره رويشي شمعداني عطري Pelargonium graveolens L.cv Bourbon)) :

تعداد صفحات : 10

به منظور مطالعه تاثیر سایکوسل و نفتالن استیک اسید بر عملکرد اسانس و پیکره رویشی گیاه شمعدانی عطری تحقیقی به صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1388 در گلخانه تحقیقاتی و آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمارها شامل دو نوبت اسپری برگی ماهانه محلول نفتالن استیک اسید در چهار سطح (0، 40، 80، 120 میلی‌گرم در لیتر) و محلول سایکوسل با غلظتهای (0، 500، 1000، 2000 میلی‌گرم در لیتر) بودند. صفات مورد بررسی شامل بازده اسانس ، عملکرد اسانس در بوته، عملکرد پیکره رویشی تر و خشک،درصد ماد خشک ، ارتفاع گیاه و نسبت برگ به ساقه بودند نتایج نشان داد که نفتالن استیک اسید در تمامی صفات بجز صفت عملکرد پیکره رویشی خشک در سطح 5 درصد و در صفت عملکرد پیکره رویشی خشک در سطح 1 درصد تاثیر معنی داری ایجاد نمود، همچنین بکارگیری سایکوسل در تمامی صفات اثر معنی­داری در سطح 1 درصد ایجاد نمود، همینطور اثر متقابل نفتالن استیک اسید و سایکوسل در تمامی صفات در سطح 5 درصد معنی دار بود .با­توجه به نتایج مقایسه میانگین­ها و روابط بین صفات مشخص گردید که انتخاب غلظت مناسب نفتالن استیک اسید به عنوان یک عامل مشوق رشد و سایکوسل به عنوان یک عامل کند کننده رشد می تواند تاثیر به سزایی در افزایش متوازن عملکرد اسانس وسایر صفات عملکردی بوته داشته باشد به طوری که گیاهان تیمار شده با40 پی­پی­ام نفتالن استیک اسید و سایکوسل باغلظت­های 500 و 1000 پی­پی­ام بیشترین افزایش متوازن اسانس وعملکرد پیکره رویشی گیاه را داشتند.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.