نقش شبکه هاي اجتماعي ( تلگرام ) در شکل گيري سبک زندگي دانشجويان مورد مطالعه : (دانشجويان گروه علوم انساني دانشگاه پيام نور مرکز شهرضا )

نقش شبکه هاي اجتماعي ( تلگرام ) در شکل گيري سبک زندگي دانشجويان مورد مطالعه : (دانشجويان گروه علوم انساني دانشگاه پيام نور مرکز شهرضا )

… دانلود …

نقش شبکه هاي اجتماعي ( تلگرام ) در شکل گيري سبک زندگي دانشجويان مورد مطالعه : (دانشجويان گروه علوم انساني دانشگاه پيام نور مرکز شهرضا ) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش شبکه هاي اجتماعي ( تلگرام ) در شکل گيري سبک زندگي دانشجويان مورد مطالعه : (دانشجويان گروه علوم انساني دانشگاه پيام نور مرکز شهرضا ) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش شبکه هاي اجتماعي ( تلگرام ) در شکل گيري سبک زندگي دانشجويان مورد مطالعه : (دانشجويان گروه علوم انساني دانشگاه پيام نور مرکز شهرضا )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش شبکه هاي اجتماعي ( تلگرام ) در شکل گيري سبک زندگي دانشجويان مورد مطالعه : (دانشجويان گروه علوم انساني دانشگاه پيام نور مرکز شهرضا ) :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي علوم اجتماعي، تربيتي علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

مفهوم سبک زندگی که امروزه به یکی از مفاهیم بنیادین در تحلیل های اجتماعی تبدیل شده است، به عنوان یک الگوی جمعی است که با توجه به گسترش استفاده از وسایل ارتباط جمعی و نقش قابل توجهی که در انتقال اطلاعات و پیام ها دارند روز به روز شاهد کاهش ارتباطات میان فردی و افزایش قدرت این وسایل بر زندگی جوانان تغییر الگوهای زندگی آنان هستیم. و همچنین تاثیرات بسزایی را که بر فرهنگ و ارزش های مخاطبان دارند در میان انواع وسایل تاثیر گذار بر مقوله سبک زندگی، نقش رسانه های مدرن از جمله شبکه های اجتماعی در ایجاد این تغییر و تحولات بسیار حایز اهمیت است. هدف پژوهش بررسی نقش شبکه های اجتماعی در تغییر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا می باشد. و به دنبال پاسخ به این سوال کلیدی هستیم که چه رابطه ای بین استفاده از شبکه های اجتماعی و سبک زندگی جوانان شهر شهرضا وجود دارد روش پژوهش به منظور حصول اهداف تحقیق روش پیمایشی است. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور گروه علوم انسانی بودند که براساس فرمول کوکران با 220 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند که روایی آن از طریق نظرات اساتید دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ بدست آمده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که آمار استنباطی (آزمون های تی تست، پیرسون و رگرسیون) از طریق نرم افزار spss انجام شد نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان عوامل مستقل موثر بر سبک زندگی روشن گردید که : 1- بین دسترسی به شبکه های اجتماعی و مصرف کالاهای فرهنگی و گرایش و رفتارهای زیست محیطی رابطه معنادار وجود دارد. 2- بین استفاده از خدمات شبکه های اجتماعی و مصرف کالاهای فرهنگی رابطه معنادار وجود دارد. 3- بین میزان فعالیت در شبکه های اجتماعی و مصرف کالاهای فرهنگی رابطه معنادار وجود دارد.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.