الگوي رشد کودکان تغذيه شده با شير مادر و شيرخشک شهرستان نيشابور و مقايسه آن با شاخص هاي مرکز ملي آمار سلامت در سال 1395

الگوي رشد کودکان تغذيه شده با شير مادر و شيرخشک شهرستان نيشابور و مقايسه آن با شاخص هاي مرکز ملي آمار سلامت در سال 1395

… دانلود …

الگوي رشد کودکان تغذيه شده با شير مادر و شيرخشک شهرستان نيشابور و مقايسه آن با شاخص هاي مرکز ملي آمار سلامت در سال 1395 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد الگوي رشد کودکان تغذيه شده با شير مادر و شيرخشک شهرستان نيشابور و مقايسه آن با شاخص هاي مرکز ملي آمار سلامت در سال 1395 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي الگوي رشد کودکان تغذيه شده با شير مادر و شيرخشک شهرستان نيشابور و مقايسه آن با شاخص هاي مرکز ملي آمار سلامت در سال 1395،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن الگوي رشد کودکان تغذيه شده با شير مادر و شيرخشک شهرستان نيشابور و مقايسه آن با شاخص هاي مرکز ملي آمار سلامت در سال 1395 :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طنين سلامت (مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه)

تعداد صفحات : 8

زمینه و هدف: نمودار رشد یک ابزار بالینی برای ارزیابی سلامت و رشد کودک است که می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله روش تغذیه قرار گیرد. این مطالعه با هدف مقایسه شاخص های رشد شیرخواران تغذیه شده با شیر مادر و شیرخشک و مقایسه آنها با شاخص های مرکز ملی آمار سلامت در سال 1395 انجام شد.روش ها: این مطالعه توصیفی – تحلیلی با 186 نفر از کودکان زیر 6 ماه، به روش نمونه گیری تصادفی در مراکز بهداشتی – درمانی شهری و روستایی نیشابور در سال 1395 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل چک لیستی بود که در آن ویژگی های دموگرافیک و اطلاعات مربوط به شاخص های تن سنجی کودکان از پرونده بهداشتی آنها تكمیل می گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون آماری در سطح معنی داری p<0.05 تحلیل گردید.نتایج: بین میانگین شاخص های تن سنجی شیرخواران (وزن، قد و دور سر) در دو گروه تغذیه شده با شیر مادر و شیر خشک در دو ماهگی و شش ماهگی تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد (p<0.05). میانگین شاخص رشد وزن شیر خشک خواران در مقایسه با شیر مادرخواران بالاتر بود. همچنین میانگین وزن، قد و دور سر پسران و دختران شیرخوار از تولد تا شش ماهگی با موارد مشابه در منحنی مرکز ملی آمار سلامت اختلاف معنی داری داشت (p<0.05).نتیجه گیری: به نظر می رسد صدک های قد و وزن کودکان نیشابوری تا دو سالگ همواره زیر صدک های مرکز ملی آمار سلامت م باشد که همین امر ضرورت تهه و استفاده از منحنهای منطبق با شرایط منطقه ای را بیشتر می نماید.

كلید واژه: رشد، تغذیه با شیرمادر، تغذیه با شیرخشک، مرکز ملی آمار سلامت

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.