بررسي غلظت سرب، روي و مس در خاک و گونه مرتعي .Kochia prostrate (L.) Schrad در اطراف کارخانه سيمان فيروزکوه

بررسي غلظت سرب، روي و مس در خاک و گونه مرتعي .Kochia prostrate (L.) Schrad در اطراف کارخانه سيمان فيروزکوه

… دانلود …

بررسي غلظت سرب، روي و مس در خاک و گونه مرتعي .Kochia prostrate (L.) Schrad در اطراف کارخانه سيمان فيروزکوه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي غلظت سرب، روي و مس در خاک و گونه مرتعي .Kochia prostrate (L.) Schrad در اطراف کارخانه سيمان فيروزکوه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي غلظت سرب، روي و مس در خاک و گونه مرتعي .Kochia prostrate (L.) Schrad در اطراف کارخانه سيمان فيروزکوه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي غلظت سرب، روي و مس در خاک و گونه مرتعي .Kochia prostrate (L.) Schrad در اطراف کارخانه سيمان فيروزکوه :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حفاظت زيست بوم گياهان

تعداد صفحات : 14

این تحقیق به منظور بررسی میزان عناصر کل سرب، مس و روی در خاک و گیاه Kochia prostrate (L.) Schrad. اطراف کارخانه سیمان فیروزکوه در استان تهران انجام شد. 15 نمونه خاک از عمق صفر تا 30 سانتی متری و 15 نمونه گیاه از اطراف کارخانه سیمان از فواصل 500، 1000، 1500 و 2000 متری در جهت باد غالب منطقه برداشت شدند. همچنین نمونه شاهد از منطقه ای دور از کارخانه سیمان (به فاصله 2500 متر) در خلاف جهت باد غالب برداشت شد. نمونه ها به آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات منتقل شدند. در این تحقیق طرح آزمایشی کاملا تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز داده ها با استفاده از تجزیه واریانس، مقایسه میانگین ها به روش دانکن و آزمون t انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که غلظت هر سه عنصر اندازه گیری شده در خاک شاهد و آلوده دارای اختلاف معنی دار است به طوری که میانگین غلظت کل عناصر سرب، مس و روی در خاک شاهد به ترتیب 8.69، 11.34 و 33.95 میلی گرم بر کیلوگرم و در خاک آلوده 18.6، 31.79 و 66.12 میلی گرم بر کیلوگرم برآورد گردید. همچنین آنالیز واریانس غلظت این عناصر در خاک و در گیاه با فاصله از کارخانه دارای اختلاف معنی داری است. غلظت سرب و مس در اندام زیرزمینی گونه مورد مطالعه بیش از اندام هوایی بوده، به طوری که در اندام زیرزمینی به ترتیب 10.31، 21.94 و در اندام هوایی 3.14 و 13.84 میلی گرم بر کیلوگرم اندازه گیری گردید. در حالی که غلظت روی در اندام هوایی 97.02 و در اندام زیرزمینی 88.52 میلی گرم بر کیلوگرم محاسبه شد. شاخص آلودگی PIi برای عناصر سرب و مس در سطح آلودگی کم تا متوسط قرار دارد و برای عنصر روی نشان دهنده آلودگی متوسط تا زیاد است.

كلید واژه: تجمع زیستی، شاخص آلودگی PI

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.