شناسايي مولفه هاي برنامه درسي مبتني بر وب بر اساس ديدگاه دبيران و کارشناسان

شناسايي مولفه هاي برنامه درسي مبتني بر وب بر اساس ديدگاه دبيران و کارشناسان

… دانلود …

شناسايي مولفه هاي برنامه درسي مبتني بر وب بر اساس ديدگاه دبيران و کارشناسان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسايي مولفه هاي برنامه درسي مبتني بر وب بر اساس ديدگاه دبيران و کارشناسان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسايي مولفه هاي برنامه درسي مبتني بر وب بر اساس ديدگاه دبيران و کارشناسان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسايي مولفه هاي برنامه درسي مبتني بر وب بر اساس ديدگاه دبيران و کارشناسان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي

تعداد صفحات : 21

هدف از این پژوهش، ارایه الگویی برای تدوین برنامه درسی مبتنی بر وب است. این تحقیق، به صورت توصیفی ـ تحلیلی بوده و با عنایت به پرسش های تحقیق از نوع کاربردی است. جامعه آماری، شامل 524 نفر از دبیران هنرستان های فنی ـ حرفه ای و 58 نفر از کارشناسان علوم تربیتی شهرستان لاهیجان در سال 1393 بود که از این تعداد 308 نفر از دبیران و 58 نفر از کارشناسان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته متشکل از 72 سوال برنامه درسی مبتنی بر وب است. برای بررسی روایی سازه پرسش نامه، از برآورد کفایت نمونه برداری (KMO) و آزمون کرویت بارتلت که حکایت از وجود شرایط مناسب اجرای تحلیل عاملی دارند، استفاده شد. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.94 برآورد شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون تحلیل عاملی استفاده شد. تحلیل عاملی بر پایه روش تحلیل مولفه های اصلی، انجام گرفت و نتایج نشان داد، برنامه درسی مبتنی بر وب، شش مولفه اساسی دارد و قابل مدل سازی است. این تعداد مولفه ها روی هم 51.280 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کنند. در مرحله نهایی با استفاده از چرخش Olbimin ماتریس عاملی ساختار ساده عامل ها به دست آمد. عامل ها تحت عناوین اهداف و نیازها، محتوا و منابع، شیوه های یاددهی ـ یادگیری، اجرا و ارزشیابی نام گذاری شدند. در نهایت با توجه به این شش عامل موثر بر برنامه درسی مبتنی بر وب، مدل مفهومی آن طراحی شد.

كلید واژه: مولفه های برنامه درسی، وب، دبیران، کارشناسان، الگو

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.