محدوديت هاي توانمندسازي زنان شاغل در سازمان هاي دولتي ايران

محدوديت هاي توانمندسازي زنان شاغل در سازمان هاي دولتي ايران

… دانلود …

محدوديت هاي توانمندسازي زنان شاغل در سازمان هاي دولتي ايران دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد محدوديت هاي توانمندسازي زنان شاغل در سازمان هاي دولتي ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي محدوديت هاي توانمندسازي زنان شاغل در سازمان هاي دولتي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن محدوديت هاي توانمندسازي زنان شاغل در سازمان هاي دولتي ايران :

سال انتشار : 1390

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : رسالت مديريت دولتي (مديريت دولتي)

تعداد صفحات : 19

هدف اصلی این پژوهش شناخت محدودیت های توانمند سازی زنان سازمان های دولتی ایران بود. محدودیت ها، بر اساس نظریه های مختلف از قبیل قدرت، سرمایه انسانی و تحلیل جنسیت و … بررسی و طبق مدل سه شاخگی در سه بعد زمینه، ساختار و رفتار طبقه بندی و مورد سنجش قرار گرفت و الگوهای مفهومی و تحلیلی پژوهش تنظیم و ارائه شده است.روش اجرای این پژوهش به لحاظ گردآوری داده ها توصیفی، پیمایشی بود. از جامعه آماری زنان شاغل در سازمان های دولتی ایران، 385 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها و سنجش ابعاد محدودیت ها، پرسش نامه ای با قابلیت اعتماد %84.4 ساخته شد. به منظور اندازه گیری روایی آن از تکنیک دلفی استفاده شده است هم چنین جهت تعیین ویژگی های پاسخ دهندگان از آمار توصیفی و به منظور بررسی تاثیر محدودیت ها و درجه اهمیت هر کدام از آن ها در توانمند سازی زنان و ارائه الگو از آمار استنباطی استفاده شده است. شاخص برازش مدل حکایت از مناسب بودن مدل اندازه گیری ابعاد محدودیت ها دارد.نتایج پژوهش نشان داد هر سه دسته از محدودیت های شناسایی شده بر توانمند سازی زنان تاثیر داشته و از نظر درجه اهمیت محدودیت های فرهنگی و اجتماعی (با وزن 0.37) در رتبه اول، محدودیت های فردی و رفتاری (با وزن 0.33) در رتبه دوم و محدودیت های ساختاری و سازمانی (با وزن 0.28) در رتبه سوم قرار دارند.بر اساس یافته های حاصل از پژوهش، پیشنهاد می شود مدیران و سیاست گذاران برای توانمند سازی و ارتقاء زنان شاغل به پست های مدیریتی در سازمان به محدودیت های فرهنگی و اجتماعی توجه خاص مبذول داشته و همچنین دیگر محدودیت ها را مد نظر قرار دهند. مطالعاتی از این دست می تواند در جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی و در نهایت سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

كلید واژه: توانمند سازی زنان، زنان شاغل، سازمان دولتی

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.