تاثير بازاريابي دروني بر بازارگرايي با وجود متغيرهاي ميانجي تعهدسازماني و رفتار شهروندي سازماني در بنگاه هاي مالي: موردکاوي بانک ملت شهر تهران

تاثير بازاريابي دروني بر بازارگرايي با وجود متغيرهاي ميانجي تعهدسازماني و رفتار شهروندي سازماني در بنگاه هاي مالي: موردکاوي بانک ملت شهر تهران

… دانلود …

تاثير بازاريابي دروني بر بازارگرايي با وجود متغيرهاي ميانجي تعهدسازماني و رفتار شهروندي سازماني در بنگاه هاي مالي: موردکاوي بانک ملت شهر تهران دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير بازاريابي دروني بر بازارگرايي با وجود متغيرهاي ميانجي تعهدسازماني و رفتار شهروندي سازماني در بنگاه هاي مالي: موردکاوي بانک ملت شهر تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير بازاريابي دروني بر بازارگرايي با وجود متغيرهاي ميانجي تعهدسازماني و رفتار شهروندي سازماني در بنگاه هاي مالي: موردکاوي بانک ملت شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير بازاريابي دروني بر بازارگرايي با وجود متغيرهاي ميانجي تعهدسازماني و رفتار شهروندي سازماني در بنگاه هاي مالي: موردکاوي بانک ملت شهر تهران :

سال انتشار : 1391

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بازاريابي نوين

تعداد صفحات : 21

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین بازاریابی درونی و بازارگرایی با تاکید بر وجود متغیرهای میانجی رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی در بانک ملت شهر تهران به عنوان یک بنگاه مالی- خدماتی صورت گرفته است. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بر اساس ادبیات پژوهش و نظر خبرگان است. برای بررسی روایی آن علاوه بر تحلیل محتوایی از طریق خبرگان و متخصصان، از تحلیل عاملی اکتشافی نیز استفاده گردیده است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر به وسیله مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک ملت در شهر تهران بوده که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 322 نفر انتخاب و در نهایت 261 پرسشنامه استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر رابطه معنادار بین بازاریابی درونی و بازارگرایی در بانک ملت شهر تهران و رابطه مثبت و معنادار بین بازاریابی درونی و رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی در بانک ملت شهر تهران وجود دارد.

كلید واژه: بازاریابی درونی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، بازارگرایی، بانک ملت شهر تهران

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.