بررسي اثر جيبرلين و اسيدآبسيسيک بر سبز شدن و برخي خصوصيات فيزيولوژيکي بذر و گياهچه نخود در شرايط ديم و آبي

بررسي اثر جيبرلين و اسيدآبسيسيک بر سبز شدن و برخي خصوصيات فيزيولوژيکي بذر و گياهچه نخود در شرايط ديم و آبي

… دانلود …

بررسي اثر جيبرلين و اسيدآبسيسيک بر سبز شدن و برخي خصوصيات فيزيولوژيکي بذر و گياهچه نخود در شرايط ديم و آبي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي اثر جيبرلين و اسيدآبسيسيک بر سبز شدن و برخي خصوصيات فيزيولوژيکي بذر و گياهچه نخود در شرايط ديم و آبي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي اثر جيبرلين و اسيدآبسيسيک بر سبز شدن و برخي خصوصيات فيزيولوژيکي بذر و گياهچه نخود در شرايط ديم و آبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي اثر جيبرلين و اسيدآبسيسيک بر سبز شدن و برخي خصوصيات فيزيولوژيکي بذر و گياهچه نخود در شرايط ديم و آبي :

سال انتشار : 1390

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران)

تعداد صفحات : 9

این تحقیق با هدف بررسی اثر هورمون های جیبرلین و اسیدآبسیسیک بر توان سبز شدن، و سرعت سبز شدن، قدرت بذر و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه نخود تحت شرایط دیم و آبی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انجام شد. کاربرد هورمون ها به صورت پرایمینگ بذر قبل از کشت در شرایط آبی و دیم اعمال شد. بذرها در غلظت های صفر (هیدروپرایمینگ) 50، 100 و 150 پی پی ام از هورمون جیبرلین و اسیدآبسیسیک به صورت جداگانه پرایم شده و سپس در مزرعه کشت شدند. رقم مورد استفاده، نخود رقم آزاد و آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بود. در خصوص صفاتی نظیر درصد سبز شدن، سرعت سبز شدن و تعداد شاخه های اولیه تفاوتی بین شرایط دیم و آبی مشاهده نشد. هیدروپرایمینگ منجر به افزایش وزن تر و خشک ریشه، سرعت رشد گیاهچه، وزن تر بخش هوایی و تعداد گره تثبیت کننده نیتروژن شد. پرایمینگ بذر با جیبرلین سبب افزایش طول ساقه، قدرت بذر و طول ریشه شد. بیشترین درصد و سرعت سبز شدن گیاهچه و وزن خشک ریشه در شرایط آبی و همچنین حداکثر طول ریشه و تعداد شاخه های اولیه در شرایط دیم از تیمار پرایمینگ با اسیدآبسیسیک بدست آمد. منشعب ترین ریشه ها در گیاهچه های حاصل از بذرهای پرایم نشده مشاهده شد. بهترین تیمار از نظر بهبود قدرت بذر در هر دو شرایط آبی و دیم، جیبرلین 100 پی پی ام بود.

كلید واژه: بذر، نخود، جیبرلین، آبسیسیک اسید، پرایمینگ، قدرت بذر

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.