مقايسه اثر بي دردي حاصل از مصرف خوراكي دو داروي ايندومتاسين و سلبركس بعد از عمل سنگ شكني از طريق مجرا

مقايسه اثر بي دردي حاصل از مصرف خوراكي دو داروي ايندومتاسين و سلبركس بعد از عمل سنگ شكني از طريق مجرا

… دانلود …

مقايسه اثر بي دردي حاصل از مصرف خوراكي دو داروي ايندومتاسين و سلبركس بعد از عمل سنگ شكني از طريق مجرا دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقايسه اثر بي دردي حاصل از مصرف خوراكي دو داروي ايندومتاسين و سلبركس بعد از عمل سنگ شكني از طريق مجرا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه اثر بي دردي حاصل از مصرف خوراكي دو داروي ايندومتاسين و سلبركس بعد از عمل سنگ شكني از طريق مجرا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقايسه اثر بي دردي حاصل از مصرف خوراكي دو داروي ايندومتاسين و سلبركس بعد از عمل سنگ شكني از طريق مجرا :

سال انتشار : 1386

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه

تعداد صفحات : 8

مقدمه: درمان درد بعد از عمل یكی از اهداف مهم متخصصان بیهوشی است. استفاده از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی بر اثر نداشتن عوارض مهار تنفسی و وابستگی دارویی و در دسترس بودن، یكی از روش های درمان درد بعد از عمل است. ورود داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی جدید با قدرت بیشتر و عوارض كمتر تحولی جدید در كاهش درد بعد از عمل است. هدف از این تحقیق مقایسه اثر بی دردی داروی سلبركس با ایندومتاسین و دارونما برای درد بعد از عمل سنگ شكنی از طریق مجرا است.مواد و روش: در این مطالعه دوسوكور كه به صورت كارآزمایی بالینی انجام شد تعداد 180 بیمار كه برای انجام عمل سنگ شكنی از طریق مجرا به اتاق عمل بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشكی شیراز مراجعه كرده بودند انتخاب و با استفاده از جدول اعداد تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند. بیماران گروه اول، یك ساعت قبل از عمل یك عدد كپسول سلبركس 100 میلی گرم و گروه دوم یك عدد كپسول ایندومتاسین (25 میلی گرم) دریافت كردند و در گروه سوم (شاهد) هیچ دارویی به بیماران داده نشد. در هر سه گروه روش القا و نگهداری بیهوشی یكسان بود. میزان درد و سوزش مجرای ادراری در زمان های 30، 60، 90، 120 و 240 دقیقه بعد از عمل از طریق معیار بصری سنجش درد (0-100) مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین میزان تهوع و استفراغ در این زمان ها بررسی شد و از طریق روش های آماری آنووا و تست مان- ویتنی و تست كروسكال- والیس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: در بیماران گروه یك داروی سلبركس دریافت كرده بودند درد و سوزش مجرای ادراری بعد از عمل TUL در مقایسه با بیماران گروه 2 كه ایندومتاسین دریافت كرده بودند و گروه 3 (شاهد) كمتر بود كه این تغییر از نظر آماری معنی دار بود. P<0.001 در گروه 3 مصرف مسكن بعد از عمل بیشتر از گروه 1 و 2 بود كه از نظر آماری معنی دار بود p<0.00.نتیجه گیری: در بیمارانی كه تحت عمل سنگ شكنی از طریق مجرا قرار گرفته و داروی سلبركس دریافت كرده بودند درد بعد از عمل و سوزش مجرای ادراری كمتر از گروه شاهد و بیماران با مصرف داروی ایندومتاسین بود؛ لذا با توجه به عوارض كم و اثر ضد دردی بیشتر داروی سلبركس، می توان در عمل جراحی سنگ شكنی از طریق مجرا كه تعداد آن رو به افزایش است مصرف آن را توصیه كرد.

كلید واژه: داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، سنگ شكنی از طریق مجرا، سلبركس، ایندومتاسین

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.