بررسي تاثير الگوي توانمندسازي خانواده – محور بر كيفيت زندگي كودكان سن مدرسه مبتلا به تالاسمي

بررسي تاثير الگوي توانمندسازي خانواده – محور بر كيفيت زندگي كودكان سن مدرسه مبتلا به تالاسمي

… دانلود …

بررسي تاثير الگوي توانمندسازي خانواده – محور بر كيفيت زندگي كودكان سن مدرسه مبتلا به تالاسمي دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تاثير الگوي توانمندسازي خانواده – محور بر كيفيت زندگي كودكان سن مدرسه مبتلا به تالاسمي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثير الگوي توانمندسازي خانواده – محور بر كيفيت زندگي كودكان سن مدرسه مبتلا به تالاسمي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تاثير الگوي توانمندسازي خانواده – محور بر كيفيت زندگي كودكان سن مدرسه مبتلا به تالاسمي :

سال انتشار : 1385

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله بيماريهاي كودكان ايران

تعداد صفحات : 7

هدف: بیماری تالاسمی یكی از شایع ترین بیماری های ژنتیك انسان می باشد و مانند هر بیماری مزمن دیگر، جنبه های مختلف زندگی فرد مبتلا و كیفیت زندگی وی را تحت تاثیر قرار می دهد و یكی از راه های ارتقا بهداشت و در نتیجه كیفیت زندگی، توانمندسازی خانواده محور كودك بیمار و خانواده وی برای مقابله با اثرات و عوارض بیماری و تسلط بیشتر بر بیماری و زندگی است. لذا در این تحقیق تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده – محور بر كیفیت زندگی كودكان سن مدرسه مبتلا به تالاسمی و والدین آنها بررسی شده است.روش مطالعه: این پژوهش یك مطالعه نیمه تجربی از نوع كاربردی است كه با انتخاب 35 كودك مبتلا به تالاسمی (گروه آزمون) و 15 كودك مبتلا (گروه شاهد) انجام شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیك، كیفیت زندگی عمومی و بعد تالاسمی كودك می باشد كه بعد از تعیین روایی و پایانی به كار گرفته شدند. بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از مرحله قبل از مداخله، الگوی توانمندسازی خانواده – محور (الگوی حاصل از یك تحقیق كیفی از نوع گراندد تئوری) بر اساس گام های چهارگانه آن (تهدید درك شده، مشكل گشایی، مشاركت آموزشی، ارزشیابی) برای كودكان نمونه پژوهش در گروه آزمون اجرا و آموزن ثانویه 1.5ماه بعد از مداخله انجام شد.یافته ها: آزمون كای دو با (P>0.05) نشان داد كه دو گروه آزمون و شاهد از نظر گزینه های اطلاعات دموگرافیك (سطوح سنی كودك، جنس كودك و …) همسان بود و نیز میانگین امتیاز كیفیت زندگی كودك در بعد كلی و تالاسمی قبل از مداخله با آزمون t مستقل (P>0.05) بین گروه آزمون و شاهد تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین دو گروه با آزمون t مستقل اختلاف معنی داری از نظر تفاضل میانگین قبل و بعد از مداخله نمرات كیفیت زندگی كلی و بعد تالاسمی كودك (P=0.0001) مشاهده گردید و نیز با انجام آزمون t زوجی قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون از نظر نمرات كیفیت زندگی كلی و بعد تالاسمی كودك تفاوت معنی داری (P=0.0001) مشاهده شد.نتیجه گیری: بطور كلی نتایج پژوهش نشان می دهد كه اجرای الگوی توانمندسازی خانواده – محور در افزایش كیفیت زندگی كودكان سن مدرسه مبتلا به تالاسمی موثر بوده است.

كلید واژه: كودكان سن مدرسه، تالاسمی، كیفیت زندگی، خانواده محوری، توانمندسازی

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.