واکنش اجزاي جوانه زني بذر به تنش شوري در کلزا (.brassica napus L)

واکنش اجزاي جوانه زني بذر به تنش شوري در کلزا (.brassica napus L)

… دانلود …

واکنش اجزاي جوانه زني بذر به تنش شوري در کلزا (.brassica napus L) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد واکنش اجزاي جوانه زني بذر به تنش شوري در کلزا (.brassica napus L) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي واکنش اجزاي جوانه زني بذر به تنش شوري در کلزا (.brassica napus L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن واکنش اجزاي جوانه زني بذر به تنش شوري در کلزا (.brassica napus L) :

سال انتشار : 1381

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي ايران

تعداد صفحات : 9

در جوانه زنی بذر گیاهان زراعی اجزای سرعت جوانه زنی (GR)، درصد نهایی (تجمعی) جوانه زنی (FGP)، یکنواختی جوانه زنی (GU) و رشد هتروترفیک گیاهچه حایز اهمیت هستند. احتمال می رود میزان حساسیت این اجزا به تنش های محیطی از جمله تنش شوری متفاوت باشد. علاوه بر این، برای اصلاح گیاهان زراعی در جهت افزایش تحمل شوری در مرحله جوانه زنی شناخت میزان حساسیت هر یک از اجزا و تعیین حساس ترین جزء ضرورت دارد. از اینرو، این مطالعه به منظور بررسی واکنش اجزای جوانه زنی بذر کلزا به تنش شوری و طبقه بندی این اجزا از نظر درجه حساسیت انجام شد. آزمایش در پتری دیش به صورت روش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در شرایط آزمایشگاه به اجرا در آمد. سه پتانسیل اسمزی ایجاد شده به وسیله کلرور سدیم (صفر، -0.4 و -0.8 مگاپاسکال) سطوح فاکتور اول یعنی شوری و پنج رقم کلزا (طلایه، سرز، رجنت، کبرا ´ دبلیو. آ. و .پی.اف. 7045.91) سطوح فاکتور دوم یعنی رقم را تشکیل دادند. گرچه یافته ها حاکی از تاثیر معنی دار تنش شوری بر FGP,GU,GR ، طول گیاهچه و نسبت ریشه چه به ساقه (R:S) در سطح احتمال یک درصد بود ولی این اجزا به طور یکسان تحت تاثیر تنش شوری قرار نگرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده، FGP متحملترین جزء و GR حساس ترین جز به تنش شوری بود. همچنین مشخص شد که حساسیت ریشه چه به تنش شوری بیش از ساقه چه می باشد. علاوه بر این، نتایج نشانگر عکس العمل متفاوت GR, FGP و GU ارقام کلزا به تنش شوری است در حالی که تغییرهای رشد گیاهچه و R:S تحت تاثیر شوری در ارقام کلزای مورد آزمایش نسبتا مشابه بوده است. در شرایط عدم تنش (شاهد) بیشترین (0.58) GR در رقم سرز مشاهده شد حال آنکه کمترین میزان کاهش GR نسبت شاهد (19.6 درصد ) در شرایط شوری شدید (-0.8 مگاپاسکال) مربوط به رقم رجنت بوده است. همچنین کمترین کاهش GR نسبت به شاهد در شرایط شوری متوسط (-0.4 مگاپاسکال) در پی.اف 7045.91 مشاهده گردید.

كلید واژه: کلرور سدیم، جوانه زنی، رقم، شوری، گیاهچه، کلزا

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.