بررسي اثرات سميت سلولي گياهان آشيلا تالاگونيكا بوييز (Achillea talagonica Boiss) و آشيلا تينويي فوليا لام(A. tenuifolia Lam) به روش ارزيابي سميت سلولي ميگو آب شور (Brine Shrimp Cytotoxicity)

بررسي اثرات سميت سلولي گياهان آشيلا تالاگونيكا بوييز (Achillea talagonica Boiss) و آشيلا تينويي فوليا لام(A. tenuifolia Lam) به روش ارزيابي سميت سلولي ميگو آب شور (Brine Shrimp Cytotoxicity)

… دانلود …

بررسي اثرات سميت سلولي گياهان آشيلا تالاگونيكا بوييز (Achillea talagonica Boiss) و آشيلا تينويي فوليا لام(A. tenuifolia Lam) به روش ارزيابي سميت سلولي ميگو آب شور (Brine Shrimp Cytotoxicity) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي اثرات سميت سلولي گياهان آشيلا تالاگونيكا بوييز (Achillea talagonica Boiss) و آشيلا تينويي فوليا لام(A. tenuifolia Lam) به روش ارزيابي سميت سلولي ميگو آب شور (Brine Shrimp Cytotoxicity) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي اثرات سميت سلولي گياهان آشيلا تالاگونيكا بوييز (Achillea talagonica Boiss) و آشيلا تينويي فوليا لام(A. tenuifolia Lam) به روش ارزيابي سميت سلولي ميگو آب شور (Brine Shrimp Cytotoxicity)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي اثرات سميت سلولي گياهان آشيلا تالاگونيكا بوييز (Achillea talagonica Boiss) و آشيلا تينويي فوليا لام(A. tenuifolia Lam) به روش ارزيابي سميت سلولي ميگو آب شور (Brine Shrimp Cytotoxicity) :

سال انتشار : 1384

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات : 6

سابقه و هدف: جنس بومادران (Achillea) از خانواده كاسنی (Asteraceae) جایگاه قابل توجهی در طب سنتی ایران دارد. آشیلا تالاگونیكا و آشیلا تینویی فولیا دو نمونه از 19 گونه یافت شده از این جنس می باشد كه به طور وسیعی در مناطق شمالی ایران می روید. در این تحقیق اثر سمیت سلولی این دو گونه برای اولین بار به روش ارزیابی كشندگی میگو آب شور(Lethality Assay Brine Shrimp) بررسی شد.مواد وروش ها: این بررسی یك كارآزمایی بالینی است كه در آن گیاهان پس از جمع آوری خشك و خرد شده و توسط حلالهای اتیل استات، متانول و متانول: آب (1:1) و به روش تراوشی (Percolation) مورد عصاره گیری قرار گرفتند. اثر كشندگی عصاره های تام بر لاروهای آرتمیا سالینا (Artemia Salina) در غلظت های اولیه 100،10 و 1000 میكروگرم بر میلی لیتر از عصاره مورد بررسی قرار گرفت. پس از دستیابی به نتایج اولیه، آزمایش در غلظت های 250، 500 و 750 میكروگرم بر میلی لیتر به روش مشابه تكرار شد. نتایج حاصله تحت مطالعات آماری به روش تحلیل بر اساس حداقل انحراف از میزان متوسط (Probit analysis) قرار گرفت.یافته ها: از میان عصاره های مورد بررسی، عصاره اتیل استاتی و متانولی از هر دو گیاه با LC50 كوچكتر از 1000 qM واجد اثرات سمیت سلولی و عصاره های هیدروالكلی با LC50 بزرگتر از 1000 qM فاقد اثر شناخته شدند. عصاره اتیل استاتی گیاه آشیلا تالاگونیكا (Achillea talagonica) با LC50 معادل 413 qM موثرترین عصاره شناخته شد.استنتاج: هر دو گونه از جنس بومادران دارای اثرات سمیت سلولی می باشند و اثرات مذكور با افزایش قطبیت عصاره ها كاهش می یابد. می توان نتیجه گرفت كه تركیبات سمی موجود در این جنس، دارای ساختمانهای غیر قطبی می باشند. از دیگر سوی به یقین گلیكوزیدهای فنلی و آلكالوییدهای بتایینی كه قطبیت بالایی داشته و در عصاره آبی – متانولی استخراج می شوند، نقشی در بروز اثرات ندارند.

كلید واژه: آشیلاتالاگونیكا (Achillea talagonica)، آشیلاتینویی فولیا (Achillea tenufolia)، سمیت سلولی، آرتمیا سالینا (Artemia salina)

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.