نقش افدرين وريدي،افدرين عضلاني و آتروپين وريدي در پيشگيري از افت فشار خون ناشي از بي حسي نخاعي در بيماران سزارين

نقش افدرين وريدي،افدرين عضلاني و آتروپين وريدي در پيشگيري از افت فشار خون ناشي از بي حسي نخاعي در بيماران سزارين

… دانلود …

نقش افدرين وريدي،افدرين عضلاني و آتروپين وريدي در پيشگيري از افت فشار خون ناشي از بي حسي نخاعي در بيماران سزارين دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش افدرين وريدي،افدرين عضلاني و آتروپين وريدي در پيشگيري از افت فشار خون ناشي از بي حسي نخاعي در بيماران سزارين کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش افدرين وريدي،افدرين عضلاني و آتروپين وريدي در پيشگيري از افت فشار خون ناشي از بي حسي نخاعي در بيماران سزارين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش افدرين وريدي،افدرين عضلاني و آتروپين وريدي در پيشگيري از افت فشار خون ناشي از بي حسي نخاعي در بيماران سزارين :

سال انتشار : 1381

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات : 8

سابقه و هدف: استفاده وسیع از بی حسی منطقه ای و به خصوص بی حسی نخاعی (SA)در اعمال جراحی سزارین می تواند با عوارضی مانند افت فشار خون در مادر و در نتیجه آسفیكسی جنین همراه باشد. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش تزریق افدرین و آتروپین در پیشگیری از هیپوتانسیون ناشی از بی حسی نخاعی در خانم های باردار كاندید سزارین بیمارستان الزهرای رشت در سال 1380، انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه یك كارآزمایی بالینی تصادفی و دو سویه كور بود كه بر روی 96 خانم باردار كاندید سزارین الكتیو انجام شـد. بیماران به طور تصادفی به 4 گروه 24 نفری (شاهد، تجویز 30 میلی گرم افدرین عضلانی 15 دقیقه قبل از SA تجویز 30 میلی گرم افدرین وریدی طی یك دقیقه بعد از SAو تجویز 5/0 میلی گرم آتروپین وریدی طی یك دقیقه بعد از SA) تقسیم شدند. فشار خون، تعداد نبض (PR) و اشباع اكسیژن خون شریانی (Sao2) یك بار قبل از SA و پس از آن نیز تا دقیقه 40 به فواصل هر 3 تا 5 دقیقه كنترل شدند. هیپوتانسیون شدید به صورت كاهش فشار خون سیستولیك بیش از 30 درصد نسبت به فشار خون اولیه یا كاهش آن به كمتر از 90 میلی متر جیوه در بیمارانی كه فشار خون طبیعی داشتند، تعریف شد. بیماران با لیدوكایین 5 درصد هیپر بار تحت SA قرار گرفتند. بروز هیپوتانسیون در گروه ها با آزمون های آماری كای دو و آنالیز واریانس مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد كه شیوع هیپوتانسیون شدید در گروه شاهد 42 درصد، گروه افدرین عضلانی 21 درصد، گروه افدرین وریدی 17 درصد و در گروه آتروپین 37.5درصد بود. از نظر بروز هیپوتانسیون تنها بین گروه افدرین وریدی و گروه شاهد تفاوت معنی دار وجود داشت ((p<0.05. PR در گروه افدرین عضلانی افزایش داشت و بیشترین شیوع هیپوتانسیون خفیف نیز در این گروه بود. افدرین وریدی هیچ تاثیر سویی بر PR مادران و یا نبض و آپگار نوزادان نداشت.نتیجه گیری و توصیه ها: تجویز پروفیلاكتیك 30 میلی گرم افدرین وریدی طی یك دقیقه بعد از بی حسی نخاعی در بیماران سزارینی به میزان قابل توجهی از بروز هیپوتانسیون شدید پیشگیری نموده و بیماران از ثبات همودینامیكی بیشتری برخوردار خواهند بود.

كلید واژه: آتروپین، افدرین، بی حسی نخاعی، سزارین، فشار خون

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.