ارزيابي اثرات كود نيتروژنه بر عملكرد، اجزاي عملكرد و انتقال مجدد ماده خشك در سه ژنوتيپ برنج

ارزيابي اثرات كود نيتروژنه بر عملكرد، اجزاي عملكرد و انتقال مجدد ماده خشك در سه ژنوتيپ برنج

… دانلود …

ارزيابي اثرات كود نيتروژنه بر عملكرد، اجزاي عملكرد و انتقال مجدد ماده خشك در سه ژنوتيپ برنج دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي اثرات كود نيتروژنه بر عملكرد، اجزاي عملكرد و انتقال مجدد ماده خشك در سه ژنوتيپ برنج کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي اثرات كود نيتروژنه بر عملكرد، اجزاي عملكرد و انتقال مجدد ماده خشك در سه ژنوتيپ برنج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي اثرات كود نيتروژنه بر عملكرد، اجزاي عملكرد و انتقال مجدد ماده خشك در سه ژنوتيپ برنج :

سال انتشار : 1382

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات : 11

به منظور ارزیابی اثرات كود نیتروژنه بر عملكرد، ‌اجزا عملكرد و انتقال مجدد ماده خشك در ژنوتیپ‌های برنج، آزمایش مزرعه‌ای در موسسه تحقیقات برنج كشور (رشت) در قالب طرح اسپیلت پلات با طرح پایه بلوكهای كامل تصادفی و چهار تكرار در سال زراعی 79 – 1378 انجام گرفت. پلاتهای اصلی شامل سطوح كود نیتروژنه (N0=0 و N1=150 و N2=300 كیلوگرم اوره در هكتار) و پلاتهای فرعی شامل ژنوتیپ‌های برنج (424 ،‌ 506 و 507) بود. نتایج به دست آمده نشان داد عملكرد دانه و انتقال مجدد ماده خشك در ژنوتیپها و سطوح مختلف كود نیتروژنه تفاوتهای معنی‌داری داشتند. ژنوتیپ 424 بیشترین عملكرد دانه و انتقال مجدد ماده خشك را دارا بود و بیشترین انتقال مجدد ماده خشك اندامهای هوایی در سطح كودی ‌N2 ( كیلوگرم اوره در هكتار) به دست آمد. بعلاوه اثر متقابل كود نیتروژنه و ژنوتیپ بر روی عملكرد دانه و انتقال مجدد ماه خشك كاملا معنی‌دار بود. ژنوتیپ‌های مختلف و همچنین اندامهای مخلتف هوایی ژنوتیپ‌های برنج در سطوح مختلف كود نیتروژنه از نظر انتقال مجدد ماده خشك رفتارهای متفاوتی داشتند. ژنوتیپ 507 و 424 در سطح كودی N0 (صفر كیلوگرم اوره در هكتار) بیشترین انتقال مجدد ماده خشك (گرم در بوته) را نشان دادند. به طور كلی از نظر انتقال مجدد ماده خشك، ساقه نسبت به اندامهای دیگر (برگ و برگ پرچم) دارای نقش بیشتری بود. بین عملكرد دانه با وزن هزار دانه و تعداد پنجه‌های بارور همبستگی مثبت و معنی‌دار مشاهده گردید در حالیكه همبستگی بین عملكرد دانه و انتقال مجدد ماده خشك معنی‌دار نبود.

كلید واژه: برنج، اجزا عملكرد، انتقال مجدد، ماده خشك

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.