رابطه مقبوليت معلمان با انگيزه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

رابطه مقبوليت معلمان با انگيزه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

… دانلود …

رابطه مقبوليت معلمان با انگيزه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه مقبوليت معلمان با انگيزه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه مقبوليت معلمان با انگيزه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه مقبوليت معلمان با انگيزه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه مقبوليت معلمان با انگيزه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بود. جامعه و نمونه: جامعه آماری شامل دو گروه معلمان دوره متوسطه شهر تهران به تعداد 11473 نفر و دانشآموزان دختر و پسر دوره متوسطه به تعداد 167845 نفر در سال تحصیلی 94-95 را تشکیل دادند. به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 100 نفر معلم و 400 نفر دانش آموز(200 نفر دختر و 200 نفر پسر) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش: روش پژوهش از نوع همبستگی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های شخصیت پنج عاملی کاستا و مک کری(1989) و انگیزه پیشرفت تحصیلی علی و مک اینرنی(2005 )استفاده شد. روش تجزیه تحلیل دادهها ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بود. یافته ها: نتایج نشان داد که بین مقبولیت معلمان با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی و معنی دار وجود داشت.(P<0/01 )همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که مقبولیت شخصیتی معلمان سهم معنیداری در پیش بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد.(P<0/05)

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.