تاثير مديريت ارتباط با مشتري برقصد خريد مجدد مشتريان مطالعه موردي: فروشگاه اتکا استان زنجان

تاثير مديريت ارتباط با مشتري برقصد خريد مجدد مشتريان مطالعه موردي: فروشگاه اتکا استان زنجان

… دانلود …

تاثير مديريت ارتباط با مشتري برقصد خريد مجدد مشتريان مطالعه موردي: فروشگاه اتکا استان زنجان دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير مديريت ارتباط با مشتري برقصد خريد مجدد مشتريان مطالعه موردي: فروشگاه اتکا استان زنجان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير مديريت ارتباط با مشتري برقصد خريد مجدد مشتريان مطالعه موردي: فروشگاه اتکا استان زنجان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير مديريت ارتباط با مشتري برقصد خريد مجدد مشتريان مطالعه موردي: فروشگاه اتکا استان زنجان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت با رويکرد علوم پژوهشي نوين

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری برقصد خرید مجدد مشتریان فروشگاه اتکا زنجان در سال 1395 انجام گرفت.روش تحقیق به کار برده شده در این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق، غیرآزمایشی همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان فروشگاه اتکا استان زنجان می باشند. حجم نمونه توسط فرمول کوکران تعیین گردید که شامل 245 نفر از مشتریان فروشگاه اتکا استان زنجان می باشند. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری شامل 22 سوال و سه مولفه ابعاد سازمانی، تکنولوژی و استراتژی وپرسشنامه قصد خرید مجدد که دارای 3 سوال می باشد. مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای متغیر مدیریت ارتباط با مشتری 89 / 0 و برای قصد خرید مجدد 93 / 0 می باشد. داده ها در سطح توصیفی توسط فراوانی، میانگین و انحراف معیار با استفاده از جداول و نمودارها توصیف گردید. در سطح استنباطی برای تایید یا رد فرضیه های تحقیق از روش آزمون رگرسیون چندگانهاستفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که مدیریت ارتباط با مشتری برقصد خرید مجدد مشتریان تاثیر دارد. همچنین یافته ها نشان داد که بین سه مولفه ابعاد سازمانی، تکنولوژی و استراتژی با قصد خرید مجدد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.