رابطه بين سبکهاي فرزند پروري ادراک شده والدين، و رضايت زناشويي با مهارتهاي اجتماعي دانشآموزان دختر شهرستان آبدانان

رابطه بين سبکهاي فرزند پروري ادراک شده والدين، و رضايت زناشويي با مهارتهاي اجتماعي دانشآموزان دختر شهرستان آبدانان

… دانلود …

رابطه بين سبکهاي فرزند پروري ادراک شده والدين، و رضايت زناشويي با مهارتهاي اجتماعي دانشآموزان دختر شهرستان آبدانان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه بين سبکهاي فرزند پروري ادراک شده والدين، و رضايت زناشويي با مهارتهاي اجتماعي دانشآموزان دختر شهرستان آبدانان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه بين سبکهاي فرزند پروري ادراک شده والدين، و رضايت زناشويي با مهارتهاي اجتماعي دانشآموزان دختر شهرستان آبدانان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه بين سبکهاي فرزند پروري ادراک شده والدين، و رضايت زناشويي با مهارتهاي اجتماعي دانشآموزان دختر شهرستان آبدانان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي راهکارهاي توسعه و ترويج علوم تربيتي، روانشناسي، مشاوره و آموزش در ايران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین، رضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دختر دبیرستانی در سال تحصیلی93-94 بوده است. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. ابزار اندازه گیری، 1- پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند، 2 – رضایت زناشویی انریچ 3 – مهارتهای اجتماعی ماتسون میباشد. جامعه پژوهش 151 نفر از والدین و فرزندان آن ها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودندتکمیل و بررسی شد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسسون و رگرسیون چند گانه نشان داد که سبک فرزند پروری مقتدرانه والدین با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ارتباط مثبت معنیداری یافت شد و بین سبک فرزند پروی مستبدانه والدین با مهارتهای اجتماعی دانشآموزان ارتباط منفی معنیداری یافت شد. بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه والدین با مهارت های اجتماعی ارتباط منفی معنا داری وجود دارد. بین رضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان رابطه مثبت معناداری بود

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.