مقاله بررسي همبستگي پلي مورفيسم rs744166 در ژن stat3 با بيماري مالتيپل اسکلروزيس در جمعيت خراسان شمالي

 مقاله بررسي همبستگي پلي مورفيسم rs744166 در ژن stat3 با بيماري مالتيپل اسکلروزيس در جمعيت خراسان شمالي

… دانلود …

مقاله بررسي همبستگي پلي مورفيسم rs744166 در ژن stat3 با بيماري مالتيپل اسکلروزيس در جمعيت خراسان شمالي دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي همبستگي پلي مورفيسم rs744166 در ژن stat3 با بيماري مالتيپل اسکلروزيس در جمعيت خراسان شمالي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي همبستگي پلي مورفيسم rs744166 در ژن stat3 با بيماري مالتيپل اسکلروزيس در جمعيت خراسان شمالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي همبستگي پلي مورفيسم rs744166 در ژن stat3 با بيماري مالتيپل اسکلروزيس در جمعيت خراسان شمالي :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: 2
نویسنده(ها):
رویا رافع شیخی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، ایران
عباس نیک روش – گروه علوم مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه پزشکی خراسان شمالی، ایران
ناهید رخشی – گروه علوم مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه پزشکی خراسان شمالی، ایران
حسین کمال الدینی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، ایران

چکیده:
مقدمه: بیماری مالتیپل اسکلروزیسMSیک بیماری خود ایمنی تخریب کننده غلاف میلین سیستم عصبی مرکزیCNS با سبب شناسی ناشناخته است. میزان شیوع این بیماری در قسمتهای مختلف دنیا متفاوت است. متاسفانه در طی سالهای اخیر نرخ ابتلا به این بیماری در ایران و سایر نقاط جهان به شدت در حال افزایش است. اخیرا مطالعات گسترده ژنوم پیشنهاد میکند که ژن انتقال دهنده سیگنال و فعال کننده رونویسیSTAT3 یک ژن مستعد کننده ابتلا به مالتیپل اسکلروزیس استSTAT3 روی کروموزوم 17q21.1قرار دارد و فاکتور رونویسی را کد میکند که در مسیرهای بیوشیمیایی متعددی مانند: مسیرJAK-STATآپوپتوزیس، تمایزTh17تکثیر سلولی، آنژیوژنزیس نقش دارد مواد وروشها: پس از مطالعات اپیدمیولوژیک و کسب رضایت نامه از افراد نمونههای خون محیطی 95 بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و 96 فرد سالم جمع آوری شدندDNAژنومیک آنها استخراج گردید و با استفاده از تکنیکPCR-RFLPژنوتیپ در اسنیپ rs744166تعیین شد. دادههای حاصل به روش SPSS(Portable IBM SPSS statistics v19 مورد آنالیز آماری قرار گرفت هدف: با توجه به ضرورت و اهمیت مطالعه بیماریMS همبستگی پلیمورفیسمrs744166در ژنSTAT3 با بیماریMS در جمعیت خراسان شمالی مورد مورد بررسی قرار گرفت نتیجه: در آنالیز آماری اسنیپrs 744166که در اولین اینترون از ژنSTAT3قرار دارد تفاوت معنی داری بین بیماران مورد مطالعه در مقایسه با افراد سالم مشاهده نشد.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.