مقاله بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش آموزش مجازي از سوي کارآموزان(مرکز آموزش هتلداري و گردشگري فني و حرفه اي اصفهان)

 مقاله بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش آموزش مجازي از سوي کارآموزان(مرکز آموزش هتلداري و گردشگري فني و حرفه اي اصفهان)

… دانلود …

مقاله بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش آموزش مجازي از سوي کارآموزان(مرکز آموزش هتلداري و گردشگري فني و حرفه اي اصفهان) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش آموزش مجازي از سوي کارآموزان(مرکز آموزش هتلداري و گردشگري فني و حرفه اي اصفهان) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش آموزش مجازي از سوي کارآموزان(مرکز آموزش هتلداري و گردشگري فني و حرفه اي اصفهان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش آموزش مجازي از سوي کارآموزان(مرکز آموزش هتلداري و گردشگري فني و حرفه اي اصفهان) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
حسین رحمتیان – مربی اداره آموزش فنی و حرفه ای ،مرکز هتلداری و گردشگری
احمدرضا منتظری – رئیس مرکز هتلداری و گردشگری اداره آموزش فنی و حرفه ای اصفهان
شیوا رحیمی – مربی اداره آموزش فنی و حرفه ای مرکز هتلداری و گردشگری

چکیده:
یکی از ابزارهای آموزش الکترونیک که توسط جهانیان مورد پذیرش قرار گرفته است آموزش مجازی می باشد. توسعه آموزشهای تخصصی و عمومی براساس فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ظهور نوع دیگری از شاخه آموزش به نام آموزش مجازی است که خدمات و اطلاعات از طریق کانال توزیع الکترونیکی بدون وجود شعبه فیزیکی انجام می دهد. این دسته از آموزشها نیازی به حضور فیزیکی و مکانی آموزشگاه ندارد و تمامی امور سرویس دهی، آموزش و آزمون مورد درخواست از طریق سایت های اینترنتی انجام می گیرد. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش مجاری باعث خواهد شد تا مسئولین ضمن شناسایی عوامل مرتبط با پذیرش آموزش مجازی نسبت به تقویت عوامل مذکور جهت ترغیب بیشتر افراد به خدمات آموزشی مجازی اقدام نموده و به این ترتیب استفاده از خدمات آموزش را توسعه دهند.هدف ازاین پژوهش تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش آموزشهای مجازی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای) در کشور بوده است و بدین منظور مدل پذیرش فناوری به عنوان مدل اصلی در نظر گرفته شد و علاوه بر متغیرهای فواید ادراک شده و درک سهولت استفاده، اثر متغیرهای اعتماد، حمایت های دولت و تبلیغات نیز بررسی شد. پرسشنامه این پژوهش به صورت الکترونیکی طراحی شد و پایایی آن با آلفای کرونباخ حدود 0/88 تأیید گردید. جامعه آماری این پژوهش کارآموزان تحت پوشش آموزش مجازی مرکز هتلداری، گردشگری و فناوری اطلاعات بوده اند که در محدوده زمانی دو ماهه پرسشنامه خود رادریافت کرده و تکمیل نمودند.از نرم افزار SPSS برای تحلیل داده ها استفاده شد و پس از اطمینان از برازش مدل معادله ساختاری پژوهش، آزمون فرضیه ها انجام گرفت. یافته های حاصل از بررسی 150 پرسشنامه نشان داد متغیرهای فواید ادراک شده و اعتماد بر پذیرش آموزش های مجازی تأثیر دارند درحالیکه اثر متغیرهای سهولت ادراک شده، حمایت دولت و تبلیغات بر پذیرش آموزش های مجازیتأیید نشد. همچنین اثر متغیر اعتماد بر فواید ادراک شده و سهولت استفاده نیز تأیید شد.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.