مقاله انتقال ژن رمزگردانPGIP به گياه توتون به منظور ايجاد مقاومت در برابر پاتوژنهاي قارچي

 مقاله انتقال ژن رمزگردانPGIP به گياه توتون به منظور ايجاد مقاومت در برابر پاتوژنهاي قارچي

… دانلود …

مقاله انتقال ژن رمزگردانPGIP به گياه توتون به منظور ايجاد مقاومت در برابر پاتوژنهاي قارچي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انتقال ژن رمزگردانPGIP به گياه توتون به منظور ايجاد مقاومت در برابر پاتوژنهاي قارچي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله انتقال ژن رمزگردانPGIP به گياه توتون به منظور ايجاد مقاومت در برابر پاتوژنهاي قارچي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله انتقال ژن رمزگردانPGIP به گياه توتون به منظور ايجاد مقاومت در برابر پاتوژنهاي قارچي :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
شقایق جدی یزدان آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی دهستان کلاگر – استادیار پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حمید نجفی زرینی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
با شناسایی ژنهای مختلف دخیل در مقاومت به پاتوژنها استفاده از تکنیک انتقال ژن برای تولید گیاهان مقاوم به بیماریهای قارچی اهمیت ویژهای یافته است. این تحقیق با هدف انتقال ژنPGIPو بیان آن در بذر گیاه توتون انجام گرفت. ریزنمونههای برگی توتون رقم زانتی 1 به اندازه 0,5 تا یک سانتیمتر با روش آلودگی با آگروباکتریوم 2 سویهLBA4404و حاوی سازه مورد نظر تلقیح و به مدت 48ساعت در محیط همکشتی (شاملBAP 3 mg/L ،NAA 0.1 mg/L ،MS نگهداری شدند. گزینش ساقههای باززایی شده در محیطگزینشگر (شامل محیط همکشتی25mg/Lکانامایسینmg/L200 سفاتوکسیم) انجام شد. برای آنالیز مولکولی، استخراجDNAژنومی وRNAکل از برگهای جوان گیاهچههای سبز مانده در محیط گزینشگر انجام گرفته وcDNAساخته شد. بعد ازPCRباcDNA و DNA قطعهbp981 مربوط به ژنPGIPمشاهده شد که تاییدکننده انتقال سازه مدنظر به ژنوم گیاه و بیان آن میباشد

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.