مقاله بررسي تغييرات فيزيولوژيک ژنوتيپهاي کاهو در شرايط تنش شوري

 مقاله بررسي تغييرات فيزيولوژيک ژنوتيپهاي کاهو در شرايط تنش شوري

… دانلود …

مقاله بررسي تغييرات فيزيولوژيک ژنوتيپهاي کاهو در شرايط تنش شوري دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تغييرات فيزيولوژيک ژنوتيپهاي کاهو در شرايط تنش شوري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تغييرات فيزيولوژيک ژنوتيپهاي کاهو در شرايط تنش شوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تغييرات فيزيولوژيک ژنوتيپهاي کاهو در شرايط تنش شوري :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
مریم زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
براتعلی فاخری – دانشیار، اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
مریم رحیمی – مربی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
سارا فرخ زاده – دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده:
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاه کاهو (Lactuca sativa) به عنوان شاخص-هایی از مقاومت به شوری تحت شرایط هیدروپونیک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سطوح شوری صفر (شاهد)، 2 و 4 دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم در سال 1392 در پژوهشکده زیست فناوری زابل اجرا گردید. طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس، بین ژنوتیپ ها و سطوح مختلف شوری از نظر صفات پرولین، قندهای محلول، کلروفیل SPAD، کلروفیلa، کلروفیلb، کلروفیل کل(a+b)، کارتنوئید و محتوای رطوبت نسبی (RWC) تفاوت های بسیار معنی داری وجود داشت. اثر متقابل ژنوتیپ و شوری برای کلیه صفات به جز کلروفیلa، کلروفیلb، کلروفیل کل(a+b) و محتوای آب نسبی برگ(RWC) بسیار معنی دار بود. در میان ژنوتیپ ها و در سطح شوری 4 دسی زیمنس بر متر، ژنوتیپ-های کاهوی سالادی فردوس و Lettuce Salad دارای بیشترین میزان پرولین بودند. ژنوتیپ کاهو پیچ تهران نیز در سطح شاهد، دارای کمترین میزان پرولین بودند. بیشترین و کمترین میزان قندهای محلول، به ترتیب در ژنوتیپ های Romaine lettuce long و endive hair angel در سطح شوری 4 دسی زیمنس بر متر و تیمار شاهد مشاهده شد. همچنین ژنوتیپ-های کاهوپیچ طالخونچه اصفهان، کاهوپیچ پاسارگاد و کاهو پیچ تهران بیشترین میزان کلروفیل SPAD را در سطح شوری ds/m4 نشان دادند. با افزایش سطح شوری، کلروفیلa، کلروفیلb، کلروفیل کل (a+b) و محتوای کارتنوئید کاهش یافت. ژنوتیپ کاهوپیچ بلند در تیمار شاهد دارای بیشترین محتوای کارتنوئید بود اما کمترین محتوای کارتنوئید در سطح شوریds/m4، در ژنوتیپ کاهو برگی ورزنه اصفهان مشاهده شد. نتایج حاصل نشان داد که شوری، روی شاخص های فیزیولوژیک ژنوتیپ های مختلف کاهو تأثیر می گذارد و نحوه پاسخ به شوری در ژنوتیپ های مختلف کاهو متفاوت بوده است.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.