مقاله ناکامي در خدماترساني و رفتار دگرگزيني مشتريان: شواهدي از صنعت بيمه

 مقاله ناکامي در خدماترساني و رفتار دگرگزيني مشتريان: شواهدي از صنعت بيمه

… دانلود …

مقاله ناکامي در خدماترساني و رفتار دگرگزيني مشتريان: شواهدي از صنعت بيمه دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ناکامي در خدماترساني و رفتار دگرگزيني مشتريان: شواهدي از صنعت بيمه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ناکامي در خدماترساني و رفتار دگرگزيني مشتريان: شواهدي از صنعت بيمه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ناکامي در خدماترساني و رفتار دگرگزيني مشتريان: شواهدي از صنعت بيمه :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
رضا آیبد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
جمشید امانی – استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
یاسان اله پوراشرف – استادیار و معاون پژوهشی دانشگاه ایلام

چکیده:
هدف ازاین پژوهش بررسی ناکامی درخدمت رسانی و پیوندی است که بارفتاردگرگزینی دارد نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی روش پژوهش توصیفی و پیمایشی ازنوع همبستگی است جامعه ی آماری این پژوهش شامل مشتریان شرکت بیمه ایرن دراستان ایلام می باشد نمونه گیری براساس فرمول کوکران بااستفاده ازروش آسان دسترس انجام شدها ست ابزار پژوهش پرسشنامه ی استاندارد می باشد که روایی صوری و محتوایی آن پس ازانجام مطالعات اولیه و تهیه چارچوب نظری پژوهش بااستفاده ازدیدگاه های متخصصان و استادان تایید شده و پایایی آن نیز ازراه محاسبه ضریب الفای کرونباخ به میزان 0852 بدست آمده است درواکاوی داده ها ازتحلیل عاملی انالیز چندمتغیره و شبکه فازی غیرخطی استفاده شده است نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای ویژگیهای شخصیتی هوش هیجانی و سرانجام داشتن مناسبات صمیمانه تر با مشتریان هرسه بارفتاردگرگزینی مشتریان ارتباط معناداری داشته و مدل پژوهش نیز ازبرازش قابل قبولی برخوردار است بدین معنی که اگرچه ناکامی درخدمت رسانی رابطه ی بین هوش هیجانی ویژگیهای شخضیتی و داشتن مناسبات صمیمانه تر با مشتری را ازیک سو بارفتاردگرگزینی ازدیگر سو تعدیل می کند ولی اثراین تعدیل بسیارناچیز می باشد

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.