مقاله مقايسه خسارت در دو روش مبارزه شيميايي و استفاده از فرمون هاي جنسي به روش شکار انبوه در کنترل کرم خاردار پنبه، Earias insulana Boisduval. (Lep.: Noctuidae)

 مقاله مقايسه خسارت در دو روش مبارزه شيميايي و استفاده از فرمون هاي جنسي به روش شکار انبوه در کنترل کرم خاردار پنبه، Earias insulana Boisduval. (Lep.: Noctuidae)

… دانلود …

مقاله مقايسه خسارت در دو روش مبارزه شيميايي و استفاده از فرمون هاي جنسي به روش شکار انبوه در کنترل کرم خاردار پنبه، Earias insulana Boisduval. (Lep.: Noctuidae) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه خسارت در دو روش مبارزه شيميايي و استفاده از فرمون هاي جنسي به روش شکار انبوه در کنترل کرم خاردار پنبه، Earias insulana Boisduval. (Lep.: Noctuidae) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه خسارت در دو روش مبارزه شيميايي و استفاده از فرمون هاي جنسي به روش شکار انبوه در کنترل کرم خاردار پنبه، Earias insulana Boisduval. (Lep.: Noctuidae)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه خسارت در دو روش مبارزه شيميايي و استفاده از فرمون هاي جنسي به روش شکار انبوه در کنترل کرم خاردار پنبه، Earias insulana Boisduval. (Lep.: Noctuidae) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
فهیمه حاجتمند – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
غلامعلی امین – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، داراب، ایران
حبیب عباسی پور – دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
محمد فریدون پور – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، داراب، ایران

چکیده:
کرم خاردار پنبه با نام علمی Earias insulana Boisduval. (Lep.: Noctuidae) یکی از آفات بسیار مهم پنبه بویژه در استان فارس و مناطق جنوبی کشور می باشد که به گل، غنچه و قوزه های پنبه حمله کرده و سبب خسارت و کاهش عملکرد می گردد. یکی از مشکلات مبارزه با این آفت تعیین زماندقیق مبارزه و بکارگیری حشره کش ها قبل از ورود لارو به درون قوزه می باشد که معمولاً بسیار دشوار می باشد و عملاً میزان موفقیت حشره کش ها کاهشمی یابد. به منظور ارزیابی میزان خسارت در دو روش مبارزه شیمیایی و استفاده از فرمون های جنسی به روش شکار انبوه در کنترل کرم خاردار پنبه آزمایشیدر سال 1331 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل 6 تیمار در 4 تکرار انجام شد. تیمار های آزمایش عبارت بودند از: استفاده از تله فرمون جنسی کرم خاردار پنبه به تعداد 16,20,24,30 تله در هر هکتار، استفاده از حشره کش لاروین )تیودیکارب( بمیزان یک کیلوگرم در هکتار و تیمار شاهد . میزان درصد آلودگی مزرعه در هفته با استفاده از شمارش یکصد گل و قوزه انجام گردید. در تیمار سم لاروین، بعد از رسیدنمزرعه به نرم مبارزه، سمپاشی انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که تفاوت های بسیار معنی داری در بین تیمارها وجود دارد به طوری که تیمار 32 تلهدر هکتار با عملکرد 4324 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد و کمترین خسارت و تیمارهای 24 تله در هکتار، 22 تله در هکتار، مبارزه شیمیایی با سم لاروین 1 کیلوگرم در هکتار و تیمار 16 تله در هکتار به ترتیب 4212 2328 ,2382، 3623 ،کیلوگرم در هکتار در گروه های بعدی قرار گرفتند. ، همچنین در صد های آلودگی با میزان عملکرد همبستگی منفی نشان دادند

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.