مقاله تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر بهره وري و ميزان رضايت شغلي کارکنان دانشگاهشهيد بهشتي

 مقاله تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر بهره وري و ميزان رضايت شغلي کارکنان دانشگاهشهيد بهشتي

… دانلود …

مقاله تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر بهره وري و ميزان رضايت شغلي کارکنان دانشگاهشهيد بهشتي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر بهره وري و ميزان رضايت شغلي کارکنان دانشگاهشهيد بهشتي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر بهره وري و ميزان رضايت شغلي کارکنان دانشگاهشهيد بهشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثير دورههاي آموزش ضمن خدمت بر بهره وري و ميزان رضايت شغلي کارکنان دانشگاهشهيد بهشتي :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
حسین فلاحی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران
حامد عباسی کسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:
امروزه آموزش و توانمندی نیروی انسانی یکی از ارکان مهم بقای سازمانی و کسب مزیتهای رقابتی سازمان محسوب میشود. چرا که باید نیروی انسانی با روند تغییرات محیط اطراف تغییر کرده و در مقابل این تغییرات از خود انعطاف نشان دهد. در واقع رمز بقای سازمانها در دنیای متغیر و پویا توجه و تأکید بر نیروی انسانی کارآمد میباشد. هدف از این تحقیق نیز بررسی تأثیر آموزشهای ضمن خدمت بر میزان بهره وری و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی میباشد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و نمونه آماری آن شامل 100 نفر از کارکنان دانشگاه شهید بهشتی بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه شهید بهشتی میباشدرا طی کرده اند. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساختهای بود که روایی آن توسط متخصصین مربوطه ICDL را طی کرده اند. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن توسط متخصصین مربوطه تأیید شد و پایایی آن با استفاده از تحلیل ضریب آلفای کرونباخ 82 % به دست آمده است. نتایج این تحقیق نشان داد که آموزشهای ضمن خدمت تأثیر معناداری بر بهره وری و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی دارد. به عبارت دیگر آموزش های ضمن خدمت بر میزان بهره وری و رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.