مقاله بررسي اثر تنش خشکي بر روي عملکرد و اجزاء عملکرد جو (Hordeum vulgare) از طريق آمار چند متغيره

 مقاله بررسي اثر تنش خشکي بر روي عملکرد و اجزاء عملکرد جو (Hordeum vulgare) از طريق آمار چند متغيره

… دانلود …

مقاله بررسي اثر تنش خشکي بر روي عملکرد و اجزاء عملکرد جو (Hordeum vulgare) از طريق آمار چند متغيره دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثر تنش خشکي بر روي عملکرد و اجزاء عملکرد جو (Hordeum vulgare) از طريق آمار چند متغيره کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثر تنش خشکي بر روي عملکرد و اجزاء عملکرد جو (Hordeum vulgare) از طريق آمار چند متغيره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثر تنش خشکي بر روي عملکرد و اجزاء عملکرد جو (Hordeum vulgare) از طريق آمار چند متغيره :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
مهدی صادقی شعاع – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، کرج، ایران- نویسنده مسئول
فرزاد پاک نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، کرج، ایران
رضا نصری – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، کرج، ایران
زینب فاطمی ریکا – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، کرج، ایران

چکیده:
به منظور تعیین همبستگی میان برخی صفات و اجزاء عملکرد در جو و نیز روابط علت و معلولی بین آنها در شرایط تنش خشکی، آزمایشی در سال زراعی 90-1389 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. کرت های اصلی شامل دوسطح آبیاری مطلوب (شاهد) و تنش خشکی (قطع آبیاری بعد ازظهور سنبله) و کرت های فرعی شامل 10 رقم جو به نام های: والفجر، ریحان، کویر، زرجو، گوهرجو، کارون، دشت، ترکمن، نصرت و یوسف بودند. نتایج نشان داد که عملکرد دانه با صفاتی چون وزن سنبله در واحد سطح، شاخص برداشت، ارتفاع گیاه، بیوماس و طول پدانکل همبستگی مثبت و معنی داری داشت. برای حذف اثر صفات غیر مؤثر و یا کم تأثیر بر روی عملکرد دانه در مدل رگرسیونی، از رگرسیون گام به گام استفاده شد. صفات مهم در عملکرد دانه در این پژوهش شامل وزن سنبله در واحد سطح، شاخص برداشت، و وزن خشک کل که دارای ضریب تبیین (0/984) بود. نتایج تجزیه علیت نشان داد وزن سنبله در واحد سطح بیشترین اثر مستقیم و مثبت (P=1.343) بر روی عملکرد دانه داشت و این صفت از طریق شاخص برداشت به صورت مثبت (P=0.356) و وزن خشک کل (P=0.935) به صورت منفی اثر غیر مستقیم بر روی عملکرد دانه را برجای گذاشت.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.