مقاله رابطه پنج عامل شخصيت (رواننژندي، برونگرايي، وظيف هشناسي، دلپذيري و انعطافپذيري) با سازگاري زناشويي

 مقاله رابطه پنج عامل شخصيت (رواننژندي، برونگرايي، وظيف هشناسي، دلپذيري و انعطافپذيري) با سازگاري زناشويي

… دانلود …

مقاله رابطه پنج عامل شخصيت (رواننژندي، برونگرايي، وظيف هشناسي، دلپذيري و انعطافپذيري) با سازگاري زناشويي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه پنج عامل شخصيت (رواننژندي، برونگرايي، وظيف هشناسي، دلپذيري و انعطافپذيري) با سازگاري زناشويي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه پنج عامل شخصيت (رواننژندي، برونگرايي، وظيف هشناسي، دلپذيري و انعطافپذيري) با سازگاري زناشويي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه پنج عامل شخصيت (رواننژندي، برونگرايي، وظيف هشناسي، دلپذيري و انعطافپذيري) با سازگاري زناشويي :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
عطا شاکریان –

چکیده:
ویژگی های شخصیتی در تمام زمینه های زندگی و روابط اجتماعی انسان جلوه گر میشود و به عنوان عاملی تأثیرگذار بر فرایندهای ارتباطی زوج ها اثر میگذارد و سازگاری آن ها را تحت تأثیر قرار میدهد. مطالعات نشان دا دکه ویژگیهای شخصیتی زوجین به عنوان پیشبینی کننده روانی سازگاری زناشویی از اهمیت زیادی برخوردار است.پژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه پنج عامل شخصیت (روا ننژندی، برونگرایی، وظیف هشناسی، دلپذیری و انعطا فپذیری) با سازگاری زناشویی انجام شده است.مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفهای دانشگاه آزاد اسلامی کردستان بودند. حجم نمونه شامل 224 زوج دانشجو بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ای دو مرحلهای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون های نئوفرم کوتاه و سازگاری زناشویی لاک- والاس بود. یافته های پژوهش نشان داد که ویژگیهای شخصیتی برونگرایی (فرمول در متن اصلی مقاله) دلپذیر بودن (فرمول در متن اصلی مقاله) ، وظیف شناسی (فرمول در متن اصلی مقاله) و ننژندی (فرمول در متن اصلی مقاله) میتوانند واریانس متغیر سازگاری زناشویی را به صورت معنادار تبیین کنند.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.