مقاله مقايسه کارايي مدلهاي فيزيکي و شبکه ي عصبي مصنوعي در برآورد شدت نفوذ آب به خاک

 مقاله مقايسه کارايي مدلهاي فيزيکي و شبکه ي عصبي مصنوعي در برآورد شدت نفوذ آب به خاک

… دانلود …

مقاله مقايسه کارايي مدلهاي فيزيکي و شبکه ي عصبي مصنوعي در برآورد شدت نفوذ آب به خاک دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه کارايي مدلهاي فيزيکي و شبکه ي عصبي مصنوعي در برآورد شدت نفوذ آب به خاک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه کارايي مدلهاي فيزيکي و شبکه ي عصبي مصنوعي در برآورد شدت نفوذ آب به خاک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه کارايي مدلهاي فيزيکي و شبکه ي عصبي مصنوعي در برآورد شدت نفوذ آب به خاک :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

سمیرا واحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا همدان
امید بهمنی – استادیارگروه آبیاری دانشگاه بوعلی سینا همدان
حمید زارع ابیانه – دانشیارگروه آبیاری دانشگاه بوعلی سینا همدان
مهدی طاهری – عضو هیئت علمی بخشخاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

تعیین شدت و میزان نفوذ آب به خاک اهمیت بسزایی در مطالعات هیدرولوژی، مدیرت منابع آب و طراحی سیستمهای آبیاری و زهکشی دارد. انتخاب روشی بهینه، از میان روشهای گوناگون برآورد نفوذپذیری همواره کار دشواری بوده و تعیینمیزان دقت و اعتماد آنها نیازمند ارزیابی و مقایسه است. در همین راستا این پژوهش با هدف ارزیابی کارآیی مدلهای فیزیکی نفوذ فیلیپ و گرین آمپت و مقایسه آن با مدل شبکه عصبی مصنوعی میباشد. دادههای مورد استفاده در این پژوهشمربوط به خاکهای منطقه طارم و ماهنشان در استان زنجان است. از طریق روش استوانههای مضاعف، نفوذپذیری خاکاندازهگیری گردید. یافتههای حاصل از مقایسه و ارزیابی عملکرد سه مدل مورد مطالعه نشان دادند که مدل شبکه عصبی مصنوعی با آماره مجذور میانگین مربعات خطاRMSE) 1/72 ضریب تعیین0/99و ضریب کارایی 0/92عملکرد بهتری نسبت به مدلهای فیزیکی داشت

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.