مقاله بررسي اثرات کاربرد عناصر آهن و منگنز بر خصوصيات کمي و کيفي گندم

 مقاله بررسي اثرات کاربرد عناصر آهن و منگنز بر خصوصيات کمي و کيفي گندم

… دانلود …

مقاله بررسي اثرات کاربرد عناصر آهن و منگنز بر خصوصيات کمي و کيفي گندم دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثرات کاربرد عناصر آهن و منگنز بر خصوصيات کمي و کيفي گندم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثرات کاربرد عناصر آهن و منگنز بر خصوصيات کمي و کيفي گندم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثرات کاربرد عناصر آهن و منگنز بر خصوصيات کمي و کيفي گندم :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: 16

نویسنده(ها):

محمدرضا بوربوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدمهدی طهرانی – دکتری خاکشناسی،دانشیار و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
داود ارادتمنداصلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف عناصر آهن و منگنز بصورت مصرف خاکی و محلول پاشی و اثرمتقابل این دو عنصر بر خصوصیات کمی و کیفی گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در آبان ماه سال 1387 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آ زاد اسلامی واحد ساوه اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل 3 سطح مصرف خاکی آهن و منگنز و 2 سطح مصرف محلولپاشی این دو عنصر به انضمام ترکیبی از تمام سطوح کودی فوق الذکر بوده است. نتایج نشان داد که هیچکدام ازتیمارها بر روی درصد پروتئین و تعداد پنجه اثر معنی داری نداد. مصرف خاکی کود آهن موجب افزایش معنی دار اجزای عملکرد، محتوای جذب آهن در دانه و غلظت آهن در دانه و اندام هوایی و تعداد پنجه بارور گردید در صورتیکه کاربرد خاکی کود منگنز موجب افزایش معنی دار اجزای عملکرد، محتوای جذب منگنز در دانه،غلظت منگنز در دانه و اندام هوایی گردید. همچنین نتایج نشان داد که کاربرد عنصر آهن بصورت محلول پاشی در مقایسه با شاهد موجب افزایش معنی دار وزن هزار دانه، محتوای جذب آهن در دانه، غلظت آهن در دانه،غلظت آهن در اندام هوایی و عملکرد دانه گردید در صورتیکه کاربرد عنصر منگنز بصورت محلول پاشی موجب افزایش معنی دار محتوای جذب منگنز در دانه، غلظت منگنز در دانه و غلظت منگنز در اندام ه وایی گردید. کاربرد توام خاکی و محلول پاشی دو عنصر با هم باعث افزایش معنی دار غلظت آهن و منگنز در دانه،محتوای جذب هر دو عنصر در دانه، غلظت آهن و منگنز در اندام هوایی گردید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان دهنده این است که بین عناصر منگنز و آهن برهمکنش منفی وجود دارد.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.