رابطه بين سلامت عمومي و رضايت از زندگي در بين کارکنان پست بانک هاي شهرستان دلفان

رابطه بين سلامت عمومي و رضايت از زندگي در بين کارکنان پست بانک هاي شهرستان دلفان

… دانلود …

رابطه بين سلامت عمومي و رضايت از زندگي در بين کارکنان پست بانک هاي شهرستان دلفان دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه بين سلامت عمومي و رضايت از زندگي در بين کارکنان پست بانک هاي شهرستان دلفان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه بين سلامت عمومي و رضايت از زندگي در بين کارکنان پست بانک هاي شهرستان دلفان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه بين سلامت عمومي و رضايت از زندگي در بين کارکنان پست بانک هاي شهرستان دلفان :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي،جامعه شناسي و علوم فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر به بررسی رابطه بين سلامت عمومي و رضايت از زندگي در بين کارکنان پست بانک هاي شهرستان دلفان می باشد . پژوهش از نوع کاربردی می باشد. به عبارت دیگر تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها، از دسته تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان پست بانک های شهرستان دلفان می باشد. براساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، تعداد 311 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی طبقه ای بود. یافته های پژوهش نشان می دهد که همانطوری که نتایج جدول 4-9 نشان می دهد، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده (0/492) در سطح خطای =0/01 معنی دار است (sig> 0/01)، لذا فرض Ho رد و فرض H1 مورد تایید قرار می گیرد؛ بنابراین چنین استنباط می شود که با اطمینان بالای 99 درصد بین سلامت عمومی و رضایت از زندگی در بین کارکنان پست بانک های شهرستان دلفان رابطه مثبت (مستقیم) و معنی دار وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات سلامت عمومی در بین کارکنان پست بانک های شهرستان دلفان، نمرات رضایت از زندگی آنان نیز افزایش می یابد. بر این اساس فرضیه فوق مورد تایید قرار می گیرد.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.