بررسي رابطه بين رهبري خدمتگزار و معنويت در محيط کار با سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: کارکنان بانک کشاورزي استان همدان)

بررسي رابطه بين رهبري خدمتگزار و معنويت در محيط کار با سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: کارکنان بانک کشاورزي استان همدان)

… دانلود …

بررسي رابطه بين رهبري خدمتگزار و معنويت در محيط کار با سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: کارکنان بانک کشاورزي استان همدان) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه بين رهبري خدمتگزار و معنويت در محيط کار با سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: کارکنان بانک کشاورزي استان همدان) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه بين رهبري خدمتگزار و معنويت در محيط کار با سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: کارکنان بانک کشاورزي استان همدان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه بين رهبري خدمتگزار و معنويت در محيط کار با سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: کارکنان بانک کشاورزي استان همدان) :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)

تعداد صفحات : 14

با توجه به نقش و اهمیت نیروی منابع انسانی به عنوان یکی از سرمایه های اصلی سازمان ها باید گفت اثربخشی این سرمایه در پرتو فراهم کردن محیط کار مناسب و زمینه ارتباط و همکاری با دیگر اعضای سازمان و مشارکت در امور و مسائل مربوط به سازمان است؛ در نتیجه پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری خدمتگزار و معنویت در محیط کار با سرمایه اجتماعی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان همدان است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه 196 نفر به عنوان نمونه آماری برای مطالعه انتخاب شد. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار، معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی استفاده شد. داده های پژوهش پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری Lisrel, SPSS تحلیل شد. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان داد اثر مستقیم رهبری خدمتگزار بر معنویت در محیط کار، مثبت و معنادار است. اثر مستقیم رهبری خدمتگزار بر سرمایه اجتماعی معنادار نیست. اثر مستقیم معنویت در محیط کار بر سرمایه اجتماعی، مثبت و معنادار است. اثر غیرمستقیم رهبری خدمتگزار بر سرمایه اجتماعی با نقش میانجی معنویت در محیط کار، معنادار نیست. بر اساس این، توسعه رهبری خدمتگزار در بستر معنویت در محیط کار می تواند از عوامل موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی باشد.

كلید واژه: رهبری خدمتگزار، معنویت در محیط کار، سرمایه اجتماعی، بانک کشاورزی، استان همدان

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.