بررسي ابعادفرهنگ سازماني براساس مدل دنيسون برروي پرسنل اداري مجتمع دخانيات تهران

بررسي ابعادفرهنگ سازماني براساس مدل دنيسون برروي پرسنل اداري مجتمع دخانيات تهران

… دانلود …

بررسي ابعادفرهنگ سازماني براساس مدل دنيسون برروي پرسنل اداري مجتمع دخانيات تهران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي ابعادفرهنگ سازماني براساس مدل دنيسون برروي پرسنل اداري مجتمع دخانيات تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي ابعادفرهنگ سازماني براساس مدل دنيسون برروي پرسنل اداري مجتمع دخانيات تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي ابعادفرهنگ سازماني براساس مدل دنيسون برروي پرسنل اداري مجتمع دخانيات تهران :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

فرهنگ هر سازمان با توجه به میزان قدرتش مى تواند در امر شکل دادن به نگرش و رفتار اعضاى سازمان اثرات به سزایى داشته باشد. فرهنگ سازمانى به شیوه اى اطلاق مى شودکه اعضاى سازمان درباره ویژگى هاى آن مى اندیشند(و نه این که آیا آن ها را دوست دارند یا دوست ندارند)، ورنر معتقد است که برخى از عوامل سازمان را وادار به تعریف مجدد راهبردهاى خود مى کنند که عوامل فرهنگى یکى از مهم ترین آن هاست. این پژوهش با هدف بررسی ابعادفرهنگ سازمانی در بین 50 نفر پرسنل اداری مجتمع دخانیات تهران وبا استفاده از پرسشنامه دنیسون اجرا شد. یافته های پژوهش نشان داد که سه متغییردرگیر شدن در کار , انطباق پذیری ورسالت یا ماموریت در سطح خطای کمتر از 5 درصد در سطح مطلوبی قرار دارد ولی متغیر سازگاری در بین پرسنل در سطح نامطلوبی قرار داشت .با شناخت ارزش های مشترک مدیریت قادرخواهد بود ضمن رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت تدابیری در جهت هماهنگی و همسو کردن فرهنگ سازمانی با شرایط محیط ، استراتژی و تکنولوژی در سازمان اتخاذ نماید. و با القای اندیشه مثبت درکارکنان نسبت به کار، تلاشی در جهت افزایش بهره وری وکارایی کارکنان صورت گیرد. جهت بررسی روایی پرسشنامه از اساتید دانشگاه و برای برآورد پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ،همچنین بااستفاده از نرم افزار SPSS از آزمون تی تک نمونه ای(T-TEST)برای بیان اختلاف معنی دار میانگین ها،آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها وآزمون کلوموگراف اسمیرنف که سطح خطای معنی داری کمتر از 5درصد را برای متغیرها بررسی کرده،استفاده شده است.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.