عملکرد کارکنان سازماني با رويکرد کارت امتيازي متوازن در بيمارستان هاي ساوه

عملکرد کارکنان سازماني با رويکرد کارت امتيازي متوازن در بيمارستان هاي ساوه

… دانلود …

عملکرد کارکنان سازماني با رويکرد کارت امتيازي متوازن در بيمارستان هاي ساوه دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عملکرد کارکنان سازماني با رويکرد کارت امتيازي متوازن در بيمارستان هاي ساوه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي عملکرد کارکنان سازماني با رويکرد کارت امتيازي متوازن در بيمارستان هاي ساوه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن عملکرد کارکنان سازماني با رويکرد کارت امتيازي متوازن در بيمارستان هاي ساوه :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي تکنيک هاي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

این پژوهش در حیطه موضوعی طرح تحول سلامت با استفاده از کارت متوازن بود این پژوهش از نوعتوصیفی مقایسه ای می باشد که به مطالعه ارتباط از کارکنان بیمارستان های شهرستان ساوه خانم و آقا بودکه بر اساس فرمول کوکران 200 نفر به عنوان نمونه بصورت تصادفی ساده طبقه ای نسبتی انتخاب شد کهدر نهایت 198 پرسشنامه قابل پردازش بدست آمد .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه طرح تحول سلامت باابعادکارت امتیازی متوازن 0/82 درصد بود.برای انتخاب بیمارستان ها ملاک بیمارستانی بود که طرح تحول سلامت در آن در حال اجرا بود . در اینپژوهش برای تجزیه وتحلیل داده های خام جمع آوری شده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین) و براینرمالیتی از آزمون کالماگروف و اسمیرونوف استفاده شد . آمار استنباطی t (تک نمونه ای) بهره گرفته شد.در پردازش اطلاعات وآزمون فرضیه ها از نرم افزار spss استفاده شد. در نهایت مشخص شد که طرحتحول سلامت در بیمارستان های شهرستان ساوه وضعیت مطلوبی ندارد.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.