مقاله استفاده از نشانگرهاي اينترون-اگزون براي ارزيابي تنوع ژنتيکي در دو زيرگونه آويشن دنايي (Thymus daenensis)

مقاله استفاده از نشانگرهاي اينترون-اگزون براي ارزيابي تنوع ژنتيکي در دو زيرگونه آويشن دنايي (Thymus daenensis)

… دانلود …

مقاله استفاده از نشانگرهاي اينترون-اگزون براي ارزيابي تنوع ژنتيکي در دو زيرگونه آويشن دنايي (Thymus daenensis) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استفاده از نشانگرهاي اينترون-اگزون براي ارزيابي تنوع ژنتيکي در دو زيرگونه آويشن دنايي (Thymus daenensis) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله استفاده از نشانگرهاي اينترون-اگزون براي ارزيابي تنوع ژنتيکي در دو زيرگونه آويشن دنايي (Thymus daenensis)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استفاده از نشانگرهاي اينترون-اگزون براي ارزيابي تنوع ژنتيکي در دو زيرگونه آويشن دنايي (Thymus daenensis) :

سال انتشار : 1392

تعداد صفحات : 18

مطالعه تنوع ژنتیکی در گیاهان دارویی از اهداف مهم اصلاحی و تکاملی است. در بررسی حاضر، تنوع ژنتیکی دو زیرگونه آویشن دنایی با استفاده از آغازگرهای نیمه‌تصادفی اینترون-اگزون مطالعه شد. از 30 آغازگر استفاده شده، 98 درصد چندشکلی از 633 نوار تکثیر شده، ایجاد شد. بیشترین محتوای اطلاعات چندشکلی را آغازگرهای ISJ5 و ISJ9 و کمترین مقدار را IT15-32 به خود اختصاص داد. بیشترین شاخص نشانگر را آغازگر IT10-6 ایجاد کرد. تجزیه واریانس مولکولی بیانگر تنوع در خور توجه درون دو زیرگونه آویشن دنایی نسبت به تنوع بین آنها بود. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه‌ای با روش UPGMA و ضریب تشابه دایس با نرم‌افزار NTSYS توده‌ها را به چهار گروه تقسیم کرد. بیشترین دامنه تشابه ژنتیکی بین دو توده از زیرگونه آویشن دنایی مشاهده شد. دو توده مربوط به استان‌های فارس و سمنان نیز هر کدام یک گروه جداگانه را تشکیل دادند. نتایج گروه‌بندی حاصل از داده‌های مولکولی با گروه‌بندی تجزیه مختصات اصلی مطابقت داشت. همچنین، گروه‌بندی تجزیه خوشه‌ای توانست تا حدودی دو زیرگونه آویشن دنایی را از یکدیگر تفکیک نماید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نشانگرهای اینترون-اگزون ابزار مؤثری در بررسی روابط خویشاوندی دو زیرگونه آویشن دنایی بوده است.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.