مقاله بررسي تاثير ماساژ کوتاه مدت پا بر روي مقادير اشباع اکسيژن خون شرياني بيماران جراحي اعصاب بستري در بخشهاي ويژه

مقاله بررسي تاثير ماساژ کوتاه مدت پا بر روي مقادير اشباع اکسيژن خون شرياني بيماران جراحي اعصاب بستري در بخشهاي ويژه

… دانلود …

مقاله بررسي تاثير ماساژ کوتاه مدت پا بر روي مقادير اشباع اکسيژن خون شرياني بيماران جراحي اعصاب بستري در بخشهاي ويژه دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تاثير ماساژ کوتاه مدت پا بر روي مقادير اشباع اکسيژن خون شرياني بيماران جراحي اعصاب بستري در بخشهاي ويژه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تاثير ماساژ کوتاه مدت پا بر روي مقادير اشباع اکسيژن خون شرياني بيماران جراحي اعصاب بستري در بخشهاي ويژه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تاثير ماساژ کوتاه مدت پا بر روي مقادير اشباع اکسيژن خون شرياني بيماران جراحي اعصاب بستري در بخشهاي ويژه :

سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 13

هدف: ماساژ اقدامیست در راستای تعدیل علایم حیاتی بیماران بستری در بخش‌های ویژه که نیاز به بستری طولانی مدت در این واحد‌ها را دارند. هدف از مطالعه تعیین تاثیر ماساژ کوتاه مدت پا بر مقادیر اشباع اکسیژن خون شریانی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بود. روش بررسی: پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور بررسی تأثیر ماساژ کوتاه مدت پا بر میزان اشباع اکسیژن خون شریانی بیماران جراحی اعصاب بخش مراقبت‌های ویژه انجام شده است. واحدهای مورد پژوهش پس از انجام مطالعه مقدماتی به تعداد 78 نفر به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند و 39 نفر در گروه مداخله و 39 نفر گروه شاهد تعیین گردیدند. ابزار مورد استفاده درپژوهش، فرم جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه و روش گرد‌آوری داده‌ها، مصاحبه و اندازه‌گیری فیزیولوژیک بود. درصد اشباع اکسیژن خون بیمار در دقایق اول و پنجم قبل از ماساژ در هر دو گروه اندازه‌گیری می‌شد (از روی مانیتور کنار تخت بیمار خوانده و ثبت می‌گردید). سپس پاها به مدت 5 دقیقه توسط محقق ماساژ داده شده و مقادیر اشباع اکسیژن خون ثبت می‌گردید. بلافاصله پس از ماساژ نیز مقادیر فوق به ترتیب در دقایق اول و پنجم در هر دو گروه ثبت می‌شدند و در نهایت نتایج مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد که میزان اشباع اکسیژن خون شریانی در گروه مداخله پس از ماساژ پا در دقایق اول و پنجم پس از ماساژ با ( 0/023=pو p=0/0/19) نمایانگر افزایش آن بود. لازم به ذکر است که اشباع اکسیژن خون شریانی در گروه شاهد در قیاس قبل و پس از ماساژ معنی‌دار نبودند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که افزایش معنی‌دار اشباع اکسیژن خون شریانی به عنوان نتیجه مداخله‌ای نظیر ماساژ پا ایجاد می‌شود و می‌توان گفت به دنبال ماساژ پا تغییراتی در متابولیسم رخداده که به دنبال آن مصرف اکسیژن کاهش یافته و در نتیجه مقادیر فوق بعد از ماساژ افزایش می‌یابد .

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.