مقاله نقش پيش‌بيني‌کنندگي اهداف پيشرفت و باور‌هاي هوشي در ارتباط با جرأت‌ورزي

مقاله نقش پيش‌بيني‌کنندگي اهداف پيشرفت و باور‌هاي هوشي در ارتباط با جرأت‌ورزي

… دانلود …

مقاله نقش پيش‌بيني‌کنندگي اهداف پيشرفت و باور‌هاي هوشي در ارتباط با جرأت‌ورزي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش پيش‌بيني‌کنندگي اهداف پيشرفت و باور‌هاي هوشي در ارتباط با جرأت‌ورزي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش پيش‌بيني‌کنندگي اهداف پيشرفت و باور‌هاي هوشي در ارتباط با جرأت‌ورزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش پيش‌بيني‌کنندگي اهداف پيشرفت و باور‌هاي هوشي در ارتباط با جرأت‌ورزي :

سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 20

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پیش‌بینی‌کنندگی اهداف پیشرفت و باور‌های هوشی در ارتباط با جرأت‌و‌رزی در دانش‌آموزان دختر پایه دوم مقطع متوسطه ناحیه دو شهر زاهدان انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی و طرح پژوهشی از نوع طرح‌‌های همبستگی می‌باشد. روش: در این پژوهش در مجموع تعداد 396 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه جرأت‌و‌رزی گمبریل و ریچی (1975)، پرسشنامه اهداف پیشرفت میگلی و همکاران (1998) و پرسشنامه باور هوشی بابایی (1377) می‌باشد؛ که اعتبار آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به‌ترتیب 80/0، 93/0 و 81/0 برآورد گردید. برای تحلیل داده‌‌های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام‌به‌گام و آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شد. یافته ­ها:یافته های حاصل نشان داد که بین اهداف تبحری و عملکردی ـ رویکردی و متغیر جرأت‌ورزی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. این در حالی است که هدف عملکردی – اجتنابی با جرأت‌ورزی رابطه معناداری نشان نداد. همچنین یافته‌‌ها نشان داد که دو نوع باور هوشی ذاتی و افزایشی با متغیر جرأت‌و‌رزی رابطه معکوس و معنادار دارد. نتیجه­ گیری: نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هدف عملکردی ـ رویکردی و باور هوشی افزایشی می توانند جرأت‌و‌رزی دانش‌آموزان را پیش‌بینی کنند.

نوشته شده در دسته‌بندی نشده توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها.